Головна сторінка

 
 Однією з перших в Україні  серед медичних ВНЗ
1 липня 2013 року в
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"
створено
кафедру фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання

 

Завiдувач кафедри, д-р мед. наук, професор 
Дарія Володимиріна Попович

  Штат кафедри: 1 професор, 5 доценти, 8 асистентів, 2 старших лаборанти, 2  лаборант.