Кафеда

Вас вітає кафедра
фізичної реабілітації, здоров'я людини та фізичного виховання!

 Однією з перших в Україні  серед медичних ВНЗ
1 липня 2013 року в
ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"
створено
кафедру фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання.

Завiдувач кафедри, д-р мед. наук, професор 
Дарія Володимирівна Попович

Штат кафедри: 1 професор, 4 доцент, 10 асистентів, 1 старший лаборант, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

“Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації (Вступ до спеціальності)”; 

“Основи здорового способу життя”; 

“Фізичне виховання”; 

“Науково доказова практична діяльність у фізичній реабілітації”; 

“Масаж та самомасаж”; 

“Терапевтичні вправи”; 

“Клінічний реабілітаційний менеджмент в кардіології та пульмонології”; 

“Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової актичності)”; 

“Спортивна медицина”; 

“Основи здорового способу життя”; 

“Онтокінезіологія”; 

“Масаж реабілітаційний”; 

“Сучасні фітнес-технології”; 

“Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях”; 

“Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату”; 

Професійна майстерність (за професійним спрямуванням); 

Практика за профілем майбутньої професії; 

Лікувально-реабілітаційний менеджмент; 

Фізична терапія при хірургічних захворюваннях; 

Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату; 

Клінічна практика з фізичної терапії при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату;

Фізична реабілітація та спортивна медицина.

Physical rehabilitation and sports medicine.

На кафедрі навчаються студенти:

медичного факультету ;

стоматологічного факультету ;

фармацевтичного факультету ;

 факультету іноземних студентів;

ННІ медсестринства

за спеціальностями:

"Фізична терапія, ерготерапія" (І курс); 

"Фізична реабілітація" (ІІ курс);

"Здоровя людини" (ІII курс, ІV курс);

"Лікувальна справа" (ІV курс);

"Стоматологія" (ІII курс).

магістри за спеціалізацією:

"Фізична терапія" (І курс).

за формою навчання:

очна.