Кафеда‎ > ‎

Лікувальна робота

Лікувальна робота  кафедри фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання

Лікувальна робота  кафедри фізичної реабілітації, здоровя людини та фізичного виховання проводиться на базі відділень Тернопільської університетської лікарні, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації, навчально-реабілітаційного центру і центру фізичної реабілітації «Актив Лайф» м. Тернополя, спілки інвалідів «Сильні духом» та  навчально-реабілітаційного центру для дітей міста Живець (Польща). Науковий потенціал кафедри, який проводить лікувальну роботу  -  1 професор (Попович Д.В.), 2 доценти (Коваль В. Б., Вакуленко Л.О.). та 2 асистенти кафедри (Салайда І.М., Вайда О. В.).

Наукові  теми кафедри стали складовою декількох міжкафедральних науково-дослідних робіт. На сьогодні співробітники кафедри беруть участь у державній науково-дослідній темі «Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики, терапії і профілактики Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції». У хворих Лайм-бореліозом з ураженням опорно-рухового апарату вивчається стан здоров’я та їх функціональні можливості, а  також складається індивідуальна реабілітаційна програма, що включає курс терапевтичних вправ  з врахуванням віку, статі, важкості захворювання та проведення курсу лікувального масажу з подальшими рекомендаціями щодо фізичної активності та способу життя. Наступною міжкафедральною темою спільно із кафедрою медичної реабілітації є "Клінічне обгрунтування застосування болюсотерапії, пунктурної фізіотерапії та ЛФК у хворих з поперековим остеохондрозом", в якій основним напрямком кафедри є оздоровчі та реабілітаційні методи лікування з урахуванням індивідуальних реабілітаційних програм. В рамках міжнародної співпраці науковці кафедри приймають участь  у двох  проектах «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя студентів медичного університету в м.Тернополі» та «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя», які проводяться спільно з  Вищою школою імені Папи Іоанна Павла ІІ у Білій Підлясці (Польща).

Практичні навики студенти за спеціальностями  «Лікувальна справа», «Стоматологія», за напрямом підготовки «Здоров’я  людини», спеціальностями «Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія» відпрацьовують під час занять на базі Тернопільської університетської лікарні із застосуванням розроблених індивідуальні реабілітаційні програми для хворих з різною патологією (мал. 1).

Проведення функціональних проб під керівництвом проф. Попович Д.В. та доц. Ковалем В.Б. з студентами медичного факультету під час практичних занять

Застосування індивідуальних реабілітаційних програм в клініці з урахуванням підібраного комплексу вправ та масажу відповідно до режиму та діагнозу дає можливість студентам проводити як лікувальні, так і оздоровчі заходи серед хворих, які знаходяться в стаціонарних умовах, а також спостерігати їх впродовж тривалого періоду часу під час перебування в Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації (мал. 2)

Опрацювання техніки масажу під керівництвом доц. Давибіди Н.О. зі студентами за напрямом підготовки «Здоровя людини» при роботі з інвалідами громадської організації «Сильні духом»

Відповідно навчальних програм для студентів за напрямом підготовки «Здоров’я  людини», спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія» передбачено клінічну практику на базі Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації, на базі Тернопільської обласної комунальної загальноосвітньої школи – інтернату для дітей з наслідками поліомієліту та дитячого церебрального паралічу, центру фізичної реабілітації «Актив Лайф»,  спілки інвалідів «Сильні духом» та навчально-реабілітаційного центру для дітей м. Живець (Польща). (мал. 3). Під час проходження виробничої практики студенти мають змогу удосконалити набуті знання під час роботи із пацієнтами, освоїти нові методи лікування, опрацювати індивідуальні реабілітаційні програми із хворими різних нозологій та застосувати їх на практиці.

Проходження ознайомчої виробничої практики під керівництвом фізичного терапевта Анни  Павлак зі студентами за напрямом підготовки «Здоровя людини» в навчально-реабілітаційному центрі м. Живець (Польща)

На запрошення ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського для викладачів кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання та студентів за напрямом підготовки. «Здоров’я людини», спеціальностями «Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія» та періодично проводяться лекції, майстер-класи з різних методів фізичної реабілітації директором навчально-реабілітаційного центру для дітей м. Живець (Польща), лікарем-реабілітологом   Ренатою Блехою та засновником і власником клініки «Clarkson Sports & Physio Clinic» у м. Торонто (Канада), фізичним терапевтом Ренатою Роман, що дає можливість ознайомитися з світовими новітніми реабілітаційними технологіями, які застосовуються в лікарнях та реабілітаційних центрах за кордоном.