Кафеда‎ > ‎

Навчальна роботаКафедра фізичної  реабiлiтацiї, здоров’я людини та фізичного виховання входить до складу медичного факультету ТДМУ, на якій займаються студенти І та ІI курсів медичного (спеціальність «Лікувальна справа», "Медико-профілактична  справа", "Здоров’я людини", "Біологія"), стоматологічного, фармацевтичного факультетів,  факультет іноземних студентів та ННІ медсестринства.  Співробітниками кафедри розробленi методичнi вказiвки для самостiйної роботи студентiв із різних видів спорту (українською та англійською мовами) та для організації самостійних занять фізичними вправами людей з послабленим здоров'ям, а також розроблені методичні вказівки покращення фiзичного розвитку організму людини, корекцiї постави та профiлактики захворювань.     Випущено друкарським способом: «Методичні розробки для викладачів щодо проведення практичних занять з фізичного виховання зі студентами 1 курсу ТДМУ (підготовче відділення)», «Методичні вказівки викладачам для проведення занять з фізичного виховання на 1 курсі «Методичні рекомендації для студентів I -II курсів спеціальних медичних груп щодо проведення самостійних занять з фізичного виховання», «Зошит для практичних занять з фізичного виховання для студентів віднесених за станом здоровя до спеціальної медичної групи»
 
Практичне заняття з  фізичного виховання із студентами 2 курсу медичного факультету
 

Практичне заняття  з   фізичного  виховання   із  студентами  спеціальної  медичної групи 

    Для реалізації поставлених завдань в університеті є відповідна матеріальна база та висококваліфікований колектив спеціалістів. Спортивний комплекс має у своєму розпорядженні 2 зали, ігровий зал і зал гімнастики ( в залах працює сучасне електронне табло). Ігровий зал обладнаний для занять з волейболу, баскетболу, міні-футболу, великого тенісу та легкої атлетики, де проходять секційні заняття студентів і підготовка їх для участі у змаганнях, спартакіада і виступах, де студенти ТДМУ виборюють перемоги на честь нашого вузу.

 

 

Спортивна секція з баскетболу (тренер ас. Н.М. Безпалова) 

        
Спортивна секція з волейболу (тренер Назарук В.Л. )

Спортивна секція з великого тенісу (тренер Г.Т. Питляр)

 

На базi спортивного корпусу пiд керiвництвом досвiдчених працівників кафедри-тренерів працюють 8 спортивних секцій: мiнi-футбол, волейбол, баскетбол, аеробiка, легка атлетика, шахи, настiльний тенiс та великий тенiс. Зал для атлетичної, ритмічної гімнастики та лікувальної фізкультури, тренажерний зал, який облаштований новітніми тренажерами та спортивним інвентарем. В ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» створено всі умови, щоб студенти мали змогу підтримувати свою фізичну форму не лише відвідуючи заняття з фізичного виховання, але й на дозвіллі.

У спортивному залi встановленi сучаснi  шведськi стінки, на яких можна виконувати  близько 30 фiзичних вправ, 2 велотренажери,  2 бiговi дорiжки, 3 атлетичних тренажери  для розвитку великої групи м'язiв. У студентських гуртожитках працюють центри спорту споряджені сучасними тренажерами, тенісними столами, борцiвськими грушами та iншим спортивним iнвентарем. Пiд керiвництвом iнструкторiв зі спорту та медичних працiвникiв студенти мають змогу змiцнювати здоров'я та удосконалюватися фiзично у вiльний вiд занять час.

Тренажерний  зал  розміщений у спортивному корпусі ТДМУ

Тренажерний зал розміщений  у гуртожитку №4

Теоретичні та практичні знання зі спеціальностей «Вступ до спеціальності», «Основи здорового способу життя», «Фізичне виховання» факультету «Здоров’я людини» отримують студенти 1 і 2 курсів на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання. Навчання проводиться за кредитно-модульною системою в межах системи «Єдиного дня». Впроваджений тестовий контроль знань студентів за системою «Moodle». Створено базу тестових завдань для належного навчального процесу.  Викладачi використовують у навчальному процесi мультимедійні лекції, методичні розробки, ситуацiйнi задачi та тестові завдання. На кафедрі впроваджено самостійну науково-навчальну індивідуальну роботу зі студентами І та ІI курсів факультету «Здоров’я людини», проводяться навчальні конференції. З метою ефективної взаємодії викладача та студента працівники кафедри використовують систему Інтернет та Інтранет, зокрема Web-сайт кафедри, на якому розміщена уся необхідна інформація. Колектив кафедри постiйно працює над удосконаленням методичної роботи. 

Лекцію читає доц. Д.В. Попович
Практичне заняття проводить доц. Д.В. Попович

Практичне заняття проводить доц. Н.О. Давибіда