Підручники та посібникиФізична реабілітація та основи здорового способу життя : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України
 / Д. В. Козак, Н. О. Давибіда //  Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - Тернопіль :
Укрмедкнига, 2015. - 199 c.


Лікувальна фізична культура : навч. посіб. для студентів / Н. О. Давибіда //   Терноп. держ. мед. ун-т
 ім. І.Я. Горбачевського. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015.
– 108 с.
Основи масажу: навчальний посібник  [Пробне видання]  / Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький  Д. В. Вакуленко,

  та ін. –– Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 132 с

Основи медичної  та соціальної реабілітації в медсестринстві :  навч. посіб /  [Л. О. Вакулекно,

 І. Р. Мисула, Л. В. Левицька,  Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред  Л.О. Вакуленко     Тернопіль: ТДМУ,  2015. –  444 с