Кафеда‎ > ‎

Наукова роботаНаукова робота на кафедрі:
    На кафедрі функціонує студентський науковий гурток, де студенти під керівництвом викладача розробляють комплекси вправ для спеціальних медичних груп при різних видах захворюваннь, дають комплексну оцінку індивідуальним особливостям людського організму в процесі оздоровлення, оцінюють загальні принципи пристосування до умов навколишнього середовища,а також розглядають концепції контролю за здоровим способом життя серед населення. Результати наукових досліджень висвітлені на конференціях, конгресах, симпозіумах та форумах та в Україні та за кордоном (Польща).

Засідання студентського наукового гуртка 

Сфера наукових iнтересiв колективу кафедри:
    Наукові розробки кафедри стали складовою декількох міжкафедральних науково-дослідних робіт “Медико-інформаційне дослідження експериментальної патології внутрішніх органів при різних функціональних умовах та її корекція”, “Патогенний вплив політравми на стан внутрішніх органів і розробка шляхів системної корекції” та “Біохімічні механізми токсичності наночастинок різної природи та інших антропогенних,і біогенних токсикантів і біологічних систем”, "Клінічне обгрунтування застосування болюсотерапії, пунктурної фізіотерапії та ЛФК у хворих з поперековим остеохондрозом " № 0116г005130.
    За останнi 5 рокiв науковцями кафедри опублiковано близько 200 робіт, захищено 1 докторську дисертацію та 2 кандидатських дисертації. Результати досліджень оприлюднено на багатьох Всеукраїнських та міжнародних наукових форумах.
Основнi науковi здобутки кафедри:
    · Дослiджено механiзми порушень у серцево-судиннiй системi студентiв при рiзних фiзичних навантаженнях.
    · Розроблено i запропоновано комплекси фiзичних вправ та навчально-тренувальнi програми з фiзичного виховання при рiзних захворюваннях серцево-судинної системи.
    · Показано ефективнiсть занять фiзичними вправами для покращання функцiонального стану органiзму, а також розумової i фiзичної працездатностi студентiв.
    · Запропоновано новi методи розвитку основних рухових якостей у студентiв.