Конференції, семінари


Участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Сучасні особливості формування і управління інноваційним потенціалом регіонального розвитку туризму та рекреації із залученням молодіжного ресурсу
15-17 жовтня 2015р.

Участь у Міжнародній науково-практичній конференції
Соціально-психологічні виміри професійної майстерності особистості
в умовах глобалізованого світу
17 травня 2013р.


Участь у XVII науковій конференції Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя
20-21.11.2013р.

 

Участь у  науково-практичній конференції
Найбільш розповсюджені захворювання в практиці сімейного лікаря: діагностика, лікування із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих
19-20  квітня 2014р.

   


 
Участь у  науково-практичній конференції
Найбільш розповсюджені захворювання в практиці сімейного лікаря: діагностика,
лікування із застосуванням сучасних методів фізіотерапії і реабілітації хворих
19-20  квітня 2012р.

 


Участь у  науково-практичній конференції
“Новини доказової гастроентерології
28 квітня 2015р. 

 

Участь у  ІІІ-му з'їзді фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури
Людини, спорт і здоров'я - 2013
7-8 листопада 2013р.