Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації Руцька А.В.

1. Руцька А.В. Вплив особистісної й ситуативної тривожності на стан хворих ішемічною хворобою серця / А. В. Руцька.  // Матеріали другого регіонального науково-практичного семінару Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка «Інноваційні підходи до фізичного виховання та спорту» (23 - 24 жовтня 2014 р.). – Тернопіль: В-во СМТ «ТАЙП». - 2014. – С. 119-121

2. Н. О. Давибіда., Н. М. Безпалова, Л. В. Новакова, А. В. Руцька// Перебудова хімічного складу кісткової тканини у віковому аспекті за різних режимів рухової активності/Науково практичний журнал  «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я.Горбачевського» МОЗ УКРАЇНИ

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University Achievements of Clinical

and Experimental Medicine Scientific and Practical journal 4(28)/2016 С 36-40 DOI.

3. Щерба В.В., Лаврін О.Я., Руцька А.В. Вмсіст відновленого глутатіону у тканинах пародонту щурів на тлі дії тютюнового диму// Матеріали науково-практимчної конференції «Іноваційнітехнології в стоматології» (23 вересня 2016 року) Тернопіль ТДМУ «Укрмедкнига» 2016 С. 11-13
Comments