Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації_ Коваль В.В.

1. Коваль В.Б., Мисула І.Р., Левицька Л.В., Голяченко А.О. Реабілітаційне лікування у хворих на остеоартроз із супутньою кардіологічною патологією. // Матеріали III всеукраїнського з’їзду фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Людина, спорт і здоровя-2013» 7-8 листопада 2013 року.- Київ.- 2013.- С.24-25.

2. Коваль В.Б., Мисула І.Р., Левицька Л.В., Голяченко А.О. Організація реабілітації хворих кардіологічного профілю. // Матеріали III всеукраїнського зїзду фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Людина, спорт і здоровя-2013» 7-8 листопада 2013 року. – Київ.- 2013. – С.24-25.

3. Козак Д.В., Давибіда Н.О. Коваль В.Б. Улучшение работы по физической реабилитации и оздоровлению студенческой молодежи в спортивных секциях в процесе физического воспитания Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы медицинской реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины» Научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины. Министерство здравоохранения республіки Узбекестан, Самарканский государственный медицинский институт. 2014, №4 (80),- С.67

4. Козак Д.В., Давибіда Н.О., Коваль В.Б. Проведення заняття та викладання дисциплін на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання. Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія 2014 // Одеський національний медичний університет. Асоціація фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України. // XVІІ Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, 29 – 30 травня 2014. – С. 114-115

5. Д. В. Козак, В. Б. Коваль, Н.О.Давибіда, І.М.Салайда, В.В. Грушко. Застосування комплексу лікувальної фізкультури у хворих з хронічним гепатитом /  Д. В. Козак, В. Б. Коваль, Н.О.Давибіда, І.М.Салайда, В.В. Грушко //Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Довкілля і здоров’я». ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського» МОЗ України Всеукраїнська екологічна ліга. Головне управління держсанепідслужби у Тернопільській області. Департамент екології та природних ресурсів ТОДА. 23.квітня 2015р. –С 36-37.

6. Козак Д.В., Шафранський В.В., Коваль В.Б., Салайда І.М.  ,Організація реабілітації хворих із серцево-судинною паталогією  / Козак Д.В., Шафранський В.В., Коваль В.Б., Салайда І.М. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (84). – С. 94–96.

7.  Козак Д.В.,Шафранський В.В.,Коваль В.Б., Давибіда Н.О., Бондарчук В.І. //Перспективи підготовки бакалаврів із фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах україни в контексті інтеграції до європейського освітнього простору./ Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним підєднанням ВМ (Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку)12-13 травня 2016 року. М. Тернопіль ТОМ 1. «Укрмедкнига» . С 186-188
Comments