Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації_Безпалова Н.М.

1.Безпалова Н. М. Динамика физического развития студентов с преобладанием нормотонического типа функциональной активности автономной нервной системы после года занятий физическими упражнениями / Безпалова Н. М. // Обучение и воспитание: методика и практика 2012/2013 учебного года: сб. материалов III Международной научно-практической конференции. – Новосибирск, 2013. – С. 89 – 93.

2. Безпалова Н. М. Зміни антропометричних показників у дівчат-студенток з переважанням нормотонічного типу функціональної активності автономної нервової системи під дією фізичних навантажень / Безпалова Н.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини / Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. – Тернопіль, 2013. – Вип. 1(18). – С. 160 – 162.

3. Козак Д.В. Методичні підходи до проведення занять на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання / Д.В. Козак, Н.О. Давибіда та ін.// Матеріали Всеукраїнської навчально-наукової конференції з міжнародною участю «Досягнення і перспективи впровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу у вищих медичних (фармацевтичному) навчальних закладах України» 15-16 травня 2014 року. Ч.I. – С. 237 – 239.

4. Безпалова Н. М. Динаміка фізичного розвитку студенток з переважанням парасимпатотонічного типу функціональної активності автономної нервової системи після року занять фізичними навантаженнями / Безпалова Н. М. // Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. Випуск 17. – Вінниця: ТОВ «Планер», 2014.  – С. 18–24.

5. Безпалова Н.М., Опришко Н. та інш. «Зміни антропометричних та функціональних показників у дівчат- студенток в залежності від переважання симпатичного типу функціональної активності автономної н6ервової системи» Матеріали ІІІ-го регіонального науково-практичного семінару приуроченого 15-й річниці створення Тернопільської обласного відділення Олімпійської академії України.\ Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді\, 15-16 грудня 2016 року. С.140-142

6.  Н. О. Давибіда., Н. М. Безпалова, Л. В. Новакова, А. В. Руцька// Перебудова хімічного складу кісткової тканини у віковому аспекті за різних режимів рухової активності/Науково практичний журнал  «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я.Горбачевського» МОЗ УКРАЇНИ

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University Achievements of Clinical

and Experimental Medicine Scientific and Practical journal 4(28)/2016 С 36-40 DOI


Comments