Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації_Бондарчук В.І.

1.                Бондарчук В.І. Зміна показників ендогенної інтоксикації та гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у щурів з гастродуоденітом / В.І. Бондарчук // Вісник наукових досліджень. – 2015. – №2. – С. 107 – 109.

2.                Мисула І.Р., Бондарчук В.І. Зміна показників гуморального імунітету при різних типах запальної реакції у щурів з гастродуоденітом / В.І. Бондарчук // Медична та клінічна хімія . – 2015. – Т. 17, №2. – С. 29 – 32.

3.                Бондарчук В.І. Характеристика мікробіоценозу слизової оболонки порожнини рота у тварин з гастродуоденітом за зміненої реактивності організму / В.І. Бондарчук, Г.Р. Малярчук, Н.І. Ткачук, В.П. Борак // Матер.  наук.-прак. конференції  «Довкілля і здоров’я» присвяченої 30-річчю Чорнобильської катастрофи, – Тернопіль: Укрмедкнига, 2016. – С. 131 – 132.

4.                Козак Д.В. Активність амінотрансфераз у крові тварин за різної реактивності організму при патології органів травлення / Д.В. Козак, В.І. Бондарчук, В.В. Грушко, А.В. Руцька // Хімія природничих сполук: матеріали ІV науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Тернопіль, 21-22 квітня 2016 р.) – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 86 – 87.

5.                Бондарчук В.І. Активність амінотрансфераз у крові тварин за різної реактивності організму при патології органів травлення / В.І. Бондарчук // Здобутки клінічної та експериментальної медицини: матеріали підсумкової LІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (м.Тернопіль, 15 червня 2016 р.) – Тернопіль: ТДМУ, 2016. – С. 34 – 40.

6.                Бондарчук В.І. Вплив різних типів запальної реакції на морфологічні зміни слизової оболонки щічної ділянки порожнини рота у щурів з гастродуоденітом / В.І. Бондарчук // Вісник проблем біології і медицини. – 2016. – Т. 3, №2. – С. 241 – 246.

7.                Bondarchuk V. I. Вплив різних типів запальної реакції на морфологічні зміни слизової оболонки щічної ділянки порожнини рота у щурів з гастродуоденітом = Influence of different types inflammatory response to morphological changes mucosa of the buccal region oral rats with gastroduodenitis. Journal of Education, Health and Sport. 2016;6(6): р.565-578.  eISSN 2391-8306. DOI http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.56698  http://ojs.ukw.edu.pl/index.php/johs/article/view/3644

8.                Бондарчук В.І. Гістологічні зміни слизової оболонки порожнини рота щічної ділянки при впливі різних типів запальної реакції у щурів з гастродуоденітом / В.І. Бондарчук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016. – С. 10 – 12.

9.                Козак Д.В. Морфологічні зміни слизової оболонки порожнини рота щічної ділянки при впливі різних типів запальної реакції у щурів з гастродуоденітом / Д.В. Козак, В.І. Бондарчук // Збірник матеріалів науково-практичної конференції «Прикладні аспекти морфології». – Тернопіль, 2016. – С. 76 – 78.

1 Козак Д.В.,Шафранський В.В.,Коваль В.Б., Давибіда Н.О., Бондарчук В.І. //Перспективи підготовки бакалаврів із фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах україни в контексті інтеграції до європейського освітнього простору./ Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним підєднанням ВМ (Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку)12-13 травня 2016 року. М. Тернопіль ТОМ 1. «Укрмедкнига» . С 186-188


Comments