Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації_Давибіда Наталія Олегівна

1. Давибіда Н. Динаміка структурно-метаболічних змін плечових кісток щурів із вираженими старечими змінами при динамічних інтенсивних фізичних навантаженнях. Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві: збірник наукових праць Волинського національного університету ім. Лесі Українки. – Луцьк, 2013. – № 1 (21). – Т. 3. – С. 282–284.

2. Козак Д.В., Давибіда Н.О. Коваль В.Б. Проведення заняття та викладання дисциплін на кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання. Спортивна медицина, лікувальна фізкультура та валеологія 2014 // Одеський національний медичний університет. Асоціація фахівців із спортивної медицини та лікувальної фізкультури України.// XVІІ Міжнародна науково-практична конференція. Одеса, 29 – 30 травня 2014. – С. 114-115

3. Давибіда Н. Динаміка структурно-метаболічних перетворень плечових кісток білих лабораторних щурів з вираженими старечими змінами при помірних фізичних динамічних навантаженнях Фізична культура, спорт та здоров’я нації: збірник наукових праць. // Вінницький державний педагогічний університет імені Михайла Коцюбинського. Інститут фізичного виховання. – Вінниця, 2014. - №17. – С. 651-655.

4. Н. Давибіда В., Коваль В., Назарук В. та інші. Фізична реабілітація у Тернопільському державному медичному університеті імені І. Я. Горбачевського на сучасному етапі всебічної підготовки майбутніх лікарів Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді // Тернопільський національний педагогічний університет імені В. Гнатюка // Матеріали другого регіонального науково-практичного семінару, приуроченого 65-й річниці створення кафедри фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету. Тернопіль 2014. – С. 109-110

5. Д. В. Козак, Н. О. Давыбида, В. Б. Коваль. Улучшение работы по физической реабилитации и оздоровлению студенческой молодежи в спортивных секциях в процесе физического воспитания. Материалы научно-практической конференции с международным участием «Актуальные проблемы медицинской реабилитации, физиотерапии и спортивной медицины» Научный журнал по теоретическим и практическим проблемам биологии и медицины. Министерство здравоохранения республіки узбекестан, Самарканский государственный медицинский інститут. 2014,№4 (80),- С.67.

6. . Давибіда Н.О. посібник Лікувальна фізична культура «Укр. Мед книга» Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського ”, 2015.  С. 108.

7. Козак Д.В.Давибіда Н.О., Навчальний посібник МОЗ Украъни. «Укр. Мед книга» Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського ”, 2015.  С. 444.

8. Козак Д. В., Шафранський В.В., Коваль В.Б., Давибіда Н.О., Боднарчук В.І. Перспективи підготовки бакалаврів із фізичної реабілітаціїї у вищих навчальних закладах України в контексті інтеграції до Європейського освітнього простору. Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю» Актуальні питання якості медичної освіти» МІНІСЧТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВЯ УКРОАЇНИ ДУ «ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ МОЗ УКРАЇНИ» ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ І.Я. ГОРБАЧЕВСЬКОГО МОЗ УКРАЇНИ».

(з дистанційним підєднанням ВМ(Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку) 12-13 травня 2016 р. Т.1., С 186-188.

9. Давибіда Н.О.Думнич М., Борозняк М., Турська І. «Тіло створюється розумом» Матеріали ІІІ-го регіонального науково-практичного семінару приуроченого 15-й річниці створення Тернопільської обласного відділення Олімпійської академії України.\ Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді\, 15-16 грудня 2016 року. С.151-153.

10. Козак Д.В.,Шафранський В.В.,Коваль В.Б., Давибіда Н.О., Бондарчук В.І. //Перспективи підготовки бакалаврів із фізичної реабілітації у вищих навчальних закладах україни в контексті інтеграції до європейського освітнього простору./ Матеріали ХІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю

«Актуальні питання якості медичної освіти» (з дистанційним підєднанням ВМ (Ф) НЗ України за допомогою відеоконференц-звязку)12-13 травня 2016 року. М. Тернопіль ТОМ 1. «Укрмедкнига» . С 186-188

11. Н. О. Давибіда., Н. М. Безпалова, Л. В. Новакова, А. В. Руцька// Перебудова хімічного складу кісткової тканини у віковому аспекті за різних режимів рухової активності/Науково практичний журнал  «Здобутки клінічної і експериментальної медицини»

ДВНЗ «ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені І.Я.Горбачевського» МОЗ УКРАЇНИ

I. Horbachevsky Ternopil State Medical University Achievements of Clinical and Experimental Medicine Scientific and Practical journal 4(28)/2016 С 36-40 DOI

Патенти

1. Н. Давибіда «Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Введення до спеціальності» Патент 03.02.14 Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001

2. Н. Давибіда «Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Масаж загальний і самомасаж”» Патент 22.12.14. Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001.

3. Н. Давибіда «Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Теорія і методика фізичного виховання”» Патент 22.12.14. Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001

4. Н. Давибіда «Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Основи ЛФК та масажу”» Патент 22.12.14. Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001

5. . Н. Давибіда «Матеріали підготовки до практичних занять з предмету “Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності”» Патент 22.12.14. Державний вищий навчальний заклад “Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, Майдан Волі, 1, м. Тернопіль, 46001


Comments