Кафеда‎ > ‎Колектив‎ > ‎

Наукові публікації_Назарук В.Л.

1. V. Nazaruk  Organization of experimental study on forming a health culture of future doctors by means of health-supporting technologies. - Journal of Education, Health and Sport. 2015. – Vol. 5. – No 1. Р. 241–248.

2. Назарук ВЛ. Культура здоровя, здоровий спосіб життя та здоровязбережувальна компетентність студента-медика / Назарук ВЛ. // Збірник тез наук.-методолог. семінару «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоровязбереження» ТДМУ імені ІЯ Горбачевського 2013 С. 38–40

3. Назарук ВЛ. Значення фізичного розвитку та фізичнї підготовки для для формування культури здоровя майбутніх лікарів  / Назарук ВЛ. // Materialy IX mezinarodni vedecko-praktickal conference «Zpravy vedecke ideje – 2013» – Dil 11. Pedagogika S. 94–96

4. Назарук В. Л. Вплив здоров’язбережувальних технологій на формування культури здоров’я майбутніх лікарів // Materials of the XI International scientific and practical conference «Science without borders», 2015. – Volume 10. Pedagogical science. - Р. 71–73

5. Назарук В. Л. Результати експериментального дослідження формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій // Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktyczhej konferencji «Naukowa przestrzen Europy – 2015» 2015. – Volume 11. Pedagogiczne nauki. S. 85–87.

6. Назарук В. Л. Особливості використання здоров’язбережувальних технологій у підготовці майбутніх лікарів / В. Л. Назарук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Вип. 1 (38). – С. 187–189.

7. Назарук В. Л. Особливості фізичної підготовки майбутніх реабілітологів у напрямі формування культури здоров’я / В. Л. Назарук, В. В. Грушко, С. М. Клекот // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (84). – С. 96–97.

8. Новакова Л.В., Назарук В.Л. «Формування професійно-прикладної фізичної культури студентів вищих медичних закладів на заняттях з фізичного виховання» Матеріали ІІІ-го регіонального науково-практичного семінару приуроченого 15-й річниці створення Тернопільської обласного відділення Олімпійської академії України.\ Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді\, 15-16 грудня 2016 року. С.132-134
Comments