Історія кафедри
Кафедра фізичного виховання була створена у вересні 1957р. Колектив її на той час складався з трьох осіб: завідувача (ст.викл. Сергій Гарагуля) та двох викладачів (Олександр Бойко і Рябенко Борис). Розташовувалася кафедра на першому поверсі нині адміністративного корпусу медуніверситету і займала дві кімнати: кабінет завідувача та асистентська. Навчальні заняття проводились в основній, підготовчій, спеціальній медичних групах та групах спортивного удосконалення, що дало можливість охопити фізичною культурою усіх студентів, незалежно від стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості.
  
У другому навчальному році на кафедрі запрацювали секції з важкої атлетики (тренер Євген Мулярчук), волейболу (тренер Микола  Рутковський), спортивної гімнастики (тренер Олександр Бойко).  У квітні І958 року збірні команди інституту з волейболу, легкої ат­летики та легкоатлетичного кросу вперше взяли участь у першості міста серед команд з фізкультури. 


Збірна жіноча команда медичного інституту з легкої ат¬летики
Збірна жіноча команда медичного інституту з легкої ат­летики та легкоатлетичного кросу ( І958 р.)


Збірна чоловіча команда інституту з легкої ат¬летики 

Збірна чоловіча команда інституту з легкої ат­летики  та легкоатлетичного кроссу (І958 р.)

 

У вересні 1958 р. у штат кафедри був зарахований майстер спорту Володимир Новік, який започаткував секцію з велосипедних гонок. Число студентів, які вдосконалювали свою спортивну майстерність у секціях, на початок 1959 р. складало 83 особи. У цьому ж ро­ці кафедра обладнала власний спортивний зал (зараз конференц зал адміністративного корпусу ТДМУ).

 
Група спортивного удосконалення з футболу (I960 р.)
Група спортивного удосконалення з футболу (I960 р.)

 

Особливими досягненнями у діяльності кафедри фізичного вихо­вання у  I960-1961 навчальному році були створені групи спортивного вдосконалення з важкої атлетики, фехтування, настільного тенісу, боротьби віль­ної і класичної, плавання, кульової стрільби, лижного спорту. Тоді ж започатковано і виступи збірних команд з різних видів спорту в першості студентського спортивного товариства "Буревісник".


Група спортивного удосконалення з ганболу (I960 р.)

 

У І960 р. вперше була проведена спартакіада медичних вузів України з лижних гонок, біатлону та зимового багатоборства ГПО, в якій  взяли участь і наші спортсмени. Дебют вдався, оскільки збірна команда медичного інституту в комплексному заліку зайняла 2 місце. Чемпіонкою цієї спартакіади стала Турчин Надія. У подальшому в зимових спартакіадах переможцями виходили Мирвалієва Софія, Безродний Михайло, Нагірний Ярослав, Антонюк Лариса, Онищук Володимир, Довгань Олена.

 Вперше  проведена  спартакіада серед  медичних вузів  України  з  біатлону та ГПО ( І960 р.)

Перша спартакіада серед медичних вузів та студентської молоді ( І962 р.)

У 1962 р. серед студентів Тернопільського медичного інституту з'являються перші переможці Спартакіад серед медичних ВНЗ та студентської молоді України, а також перші майстри спорту. Ними стали Людмила Калашник (Л. Вакуленко), Тетяна Михайлик та Григорій Косован.  З 1964 р. започатковано проведення спартакіади серед студентів між курсами.  І перша така спартакіада була проведена з 4 видів спорту, в якій взяло участь  понад 200 студентів. У той час налагоджуються зв'язки спортсменів нашого інституту з спортсменами інших навчальних закладів та колективами із фізичної культури. За період з I960 по 1971 р. збірні команди Тернопільського медичного інституту 58 разів зустрічалися в товаристських матчах із командами інших вузів і колективів з фізкультури.

У 1971 р. кафедра фізичного виховання перейшла в новозбудований корпус,  обладнаний спортивними знаряддями та інвентарем, що розташований в спортивному корпусі на вул. М. Коцюбинського, 3.

Починаючи з 1973 р. на кафедрі постійно працювали групи спортивного вдосконалення, у яких щорічно займалися від 240 до 300 студентів. У спартакіаді інституту, яка з 1972 р. почала проводитися щорічно з 10-12 видів спорту, брали участь більшість студентів, які буди віднесені до основної медичної групи, а в легкоатлетичному кросі - усі студенти. Вдало виступали наші спортсмени і в спартакіадах Міністерства охорони здоров'я України серед медичних вузів, які проводилися один раз на 2 роки. Плідно працювала кафедра і в плані підготовки спортсменів високої кваліфікації та спортсменів масових розрядів. На сьогоднішній день викладачами кафедри підготовлено 25 майстрів спорту, близько 300 кандидатів у майстри спорту, понад 1000 спортсменів І розряду та більше 15 тисяч спортсменів масових розрядів.

Високо оцінювало  спортивно-масову роботу кафедри фізичного виховання Міністерство вищої освіти. У конкурсі на кращу кафедру з спортивно-масової роботи та залучення студентської молоді до систематичних занять фізичною культурою, який був започаткований у 1982 р.кафедра посіла 2-е місце у 1983 p. і  двічі розділяла 4-8 місця (1985 і 1987 pp.).

Плідно працювала кафедра і по залученню до занять фізичною культурою та спортом працівників Тернопільського державного медичного інституту, а тепер - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Протягом 20 останніх років працівниками кафедри ведуться заняття в групах «Здоров'я», у яких постійно займаються від 90 до 140 осіб.

Щорічно, починаючи з 1973 року, серед професорсько-викладацького складу університету проводиться спартакіада "Здоров'я". До 1976 року спартакіада проводилась з 4 видів спорту, а надалі кількість видів спорту збільшилась до 7. 

Спартакіада   "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу  з шахів 

За ініціативою кафедри фізичного виховання та здоров'я нашого інституту така спартакіада почала проводитися з 1978 року і серед вищих навчальних закладів області. Слід зауважити, що в усіх таких спартакіадах у комплексному заліку наш інститут, за винятком 1989 року, виходив переможцем.

При студентських гуртожитках ось вже  протягом 20 років працюють студентські групи «Здоров'я» із загальної фізичної підготовки, у яких займається від 100 до 130 студентів. У студентських гуртожитках обладнані спортивні кімнати, де працюють клуби зі спортивної зацікавленості.

Важливою подією в житті інституту і кафедри фізичного виховання стало відкриття в 1972 р. спортивно-оздоровчої бази "Берізка" в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області, яка функціонувала до 1990 року.

За час існування спортивно-оздоровчої  бази на ній відпочили та оздоровилися понад 1000 студентів та працівників академії. Особливо плідно запрацювала база відпочинку після відновлення її матеріально-технічної та спортивної базВ прекрасно відремонтованих і обладнаних будиночках і колибах уже в 1998 р. відпочило 297 студентів та викладачів академії. На території спортивно-оздоровчої бази викладачі кафедри фізичного виховання систематично проводили спортивно-масові заходи, в яких активну участь приймали, як студенти так і викладачі, які відпочивали на базі.

В 1976 році до кафедри фізвиховання та здоров’я було приєднано курс з лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Першим завідувачем курсу був доц. А.К. Поплавський, який написав розділ "Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии" до підручника "Лечебная физкультура и врачебный контроль" (Москва, 1990). В різні роки на курсі ЛФК працювали:  доц. Л.О. Вакуленко, ас. Н.О. Томашевська,  доц. В.В. Демьяненко, ас. С.І. Зелінська, ас. І.Г. Гарач та доц. В.Б.Коваль.

В 1975 р. започатковано проведення щорічної кафедральної навчально-методичної конференції з питань удосконалення навчального процесу з фізичного виховання та окремих видів спорту, які культивуються в медичному університеті. За час існування кафедри викладачами зроблено понад 80 доповідей на практично-методичних конференціях різного рівня з питань методики викладання фізичного виховання.

З перших років заснування кафедри проводилась і науково-дослідна робота. Численні науково-педагогічні спостереження, головним чином, спрямо­вувались на констатацію анатомо-антропометричних змін у студентів під впливом систематичних занять фізичними вправами. Особливу увагу на кафедрі приділяли науковому обгрунтуванню застосування фізичних вправ як одного із засобів відновлення організму та активного відпочинку молоді, маючи на увазі, насамперед, проведення самостійних занять за місцем проживання, загартовування, а також заняття різними видами спорту.

З появою на кафедрі молодого науковця, кандидата біологічних наук В. І. Ільницького наукова робота на кафедрі набула цілеспрямо­ваного характеру. Перш за все, був розроблений перспективний напрямок наукових пошуків, який передбачав довготривалі досліджен­ня фізичного стану студентів усіх медичних груп здоров'я за час навчання у ВНЗ. Вивчалися закономірності змін їх серцево-судин­ної системи, фізичної працездатності та фізичного розвитку під впливом різних за характером фізичних навантажень.

Кандидат біологічних наук, проф. В.І. Ільницький

Науковою роботою були охоплені всі співпрацівники кафедри. В. І. Ільницький вміло спрямовував і коректував науковий пошук, обґрунтовуючи висновки, робив методичні рекомендації. Численні публікації у фахових наукових журналах висвітлювали хід наукової роботи на кафедрі, з доповідями на науково-практичних конференціях виступали Володимир Ільницький, Олена Довгань, Євген Ясінський, Володимир  Пакулін, Василь Волинець. Наукові зв'язки кафедри розширювались з кожним роком від України до країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Паралельно з педаго­гічною роботою доц. В. І. Ільницький працював над докторського дисертацією, захист якої відбувся у 1984 р., а в 1985 р. за плідну науково-педагогічну діяльність він  був обраний  профессором кафедри. Роки наукової роботи не пройшли марно і для інших працівників кафедри: у 1995 р. захистила кандидатську  дисертацію Олена  Довгань, а в 1996 р. – Євген Ясінський. Усього за роки існування кафедри було опубліковано понад 150 статей в журналах, зроблено близько 400 повідомлень наукового характеру та випущено 5 методичних рекомендацій.

Колектив кафедри фізичного виховання  (1995 р.)

 

У 1999 р., спираючись на багаторічний науково-педагогічний досвід, професором В. І. Ільницьким та доцентом Євгеном Ясінським був  випущений посібник “Фізичне виховання у середніх медичних навчальних закладах”.

З 2000 р. прийшло  молоде покоління викладачів та науковців Н.О. Давибіда, С.В. Дищаківська.  Вихованець кафедри П.Р. Левицький в жовтні 2004 р. на ІV Міжнародній науково-практичній конференції,  що проходила у Вітебському державному медичному університеті (республіка Білорусь), зайняв І місце з доповіддю у секції „Морфогенез органів і тканин”. 

В 2004 р. завідувачем кафедри стала доц. О.М.Довгань. За час перебування Олени Миколаївни на посаді завідувача кафедри значно оновився інтер’єр навчального корпусу, вступили в дію 2 спортивні зали, обладнані сучасними тренажерами. Зміцніла матеріальна база кафедри, покращились умови праці студентів і викладачів, активізувалася наукова робота, саме в цей час наукові праці працівників кафедри публікуються не лише в Україні, але  й далеко поза її межами. Разом з тим під керівництвом проф. В.І.Ільницького та доц. В.Б.Коваля активно ведеться науково-дослідна робота студентського наукового гуртка

Секція з баскетболу (дівчата) 

Заняття з дисципліни фізичне виховання

Здача тестів з фізичної підготовленості студентів

 

З 2005 року в Україні змінюється процес навчання у вищих навчальних закладах. Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського переходить на Болонську систему навчання, перейменовується і назва кафедри ”Медичної реабілітації та спортивної медицини”, яку очолив професор Ігор Романович Мисула. Напрямок навчально-методичної роботи Ігор Романович спрямовував на самостійну роботу студентів із різних видів спорту. Основу кафедри склали: курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини, а з 2008 року курс фізичної реабілітації; курс медичної реабілітації, фізіотерапії та фізичного виховання. Метою створення кафедри була оптимiзацiя викладання таких дисциплін як фізична, медична та соціальна реабілітація, спортивна медицина, фізіотерапія, курортологія, рефлексотерапія, лікувальна фізкультура в хiрургiї, терапiї, педiатрiї та стоматології.


Кафедра медичної реабілітації та спортивної медицини (2010 р).

 

Кафедра складалася iз 18 чоловiк: 2 професори,  4 доценти, 8 асистентів, 1 старший викладач та 3 лаборанти. Завiдувачем кафедри був д. м. н., професор Мисула Ігор Романович, який водночас виконує обовязки першого проректора Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 


Спартакіада професорського-викладацького складу кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини

 

На основі рішення Вченої ради університету від 29.01.2013 року протоколом №8 та дозволу МОЗ України від 26.03.2013 року. № 08.01-47/403/8419  було створено кафедру «Фізична реабілітація, здоров’я людини та фізичного виховання», що розташована у гуртожитку № 4 та спортивному корпусі ТДМУ, яку очолила доцент, к.м.н Козак Д.В, пропрацювавши  доцентом кафедри загальної гігієни та екології ТДМУ з 1994 року. На сьогодні, захистивши докторську дисертацію на тему «Системні порушення в патогенезі раннього і пізнього періодів травматичної хвороби та їх корекція»  продовжує завідувати кафедрою д.м.н., проф. Попович (Козак) Дарія Володимирівна.  На сьогоднішній день на кафедрі ведеться підготовка фахівців за напрямом підготовки «Здоров’я людини» та за спеціальністю «Фізична реабілітація», для студентів медичного та стоматологічного факультетів ведеться курс  «Фізична реабілітація та спортивна медицина».


Проведення   практичного  заняття доц.  Коваль В.Б.   зі студентами   напряму   підготовки   «Здоров’я людини» (2016 р.)


Проведення лекції проф. Попович Д.В. для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» (2017 р.)

Проведення відкритого заняття зі студентами медичного факультету  (2017 р.)

На кафедрі студенти навчаються умінню використовувати в конкретних ситуаціях знання про реабілітаційне обстеження, забезпечення процесу фізичної реабілітації, складання індивідуальних реабілітаційних програм згідно нозологій, проведення процедури масажу та інші види реабілітаційної діяльності. На базі спортивного корпусу медичного університету проходять заняття  із 11 різних видів спорту під керівництвом професійних викладачів. Неодноразово результати своєї спортивної майстерності студенти демонструють на різних змаганнях та спартакіадах.Участь у спартакіаді студентів  ТДМУ серед ВНЗ м. Тернополя (2014 р.).


Змагання  «Кубок ректора з міні-футболу»  серед студентів  ТДМУ (2016 р.)


Крім навчальної,  наукової, лікувальної, спортивно-масової, виховної робіт співробітники кафедри займаються волонтерською діяльністю, співпрацюючи з громадською організацією «Сильні духом», центром фізичної реабілітації  «Active Life» та Петриківським обласним комунальним дитячим-будинком інтернат. В 2016 році відбувся перший випуск бакалаврів за напрямом підготовки «Здоров’я людини». Студенти мають можливість проходити виробничу практику на базі університетської лікарні, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації та мають змогу займатися у науковому гуртку кафедри. У 2016 році кафедрами фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання та медичної реабілітації ТДМУ було вперше організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги». На сьогодні співробітники кафедри беруть участь у державній науково-дослідній темі «Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики, терапії і профілактики Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції» та міжкафедральній темі "Клінічне обгрунтування застосування болюсотерапії, пунктурної фізіотерапії та ЛФК у хворих з поперековим остеохондрозом". В рамках міжнародної науковці кафедри приймають участь  у двох  проектах «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя студентів медичного університету в м.Тернополі» та «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя», які проводяться спільно з  Вищою школою імені, Папи Іоанна Павла ІІ у Білій Підлясці (Польща). Крім цих двох міжнародних проектів завдувач кафедри проф. Попович Д.В. є координатором грандового проекту «The lifestyle of various social and professional groups and health hazards connected with civilization in the PL-BY-UA border area» спільно із Державною вищою школою ім. Папи Іоанна Павла II в м. Бяла-Підляска (Польща), Державним Університетом ім. Янка Купала (Білорусія) та Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського (Україна), який отримав позитивну оцінку від Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine  2014-2020 у 2017 році. Як результат активної роботи кафедри та університету в цілому проводиться активна міжнародна діяльність з підписанням угод:


Візит проф. Калінського М.І. з Мюррейського державного університету штату Кентуккі (США) в ТДМУ та зустріч із викладачами кафедри (2016 р.)


- між ТДМУ та Мюррейським державним університетом штату Кентуккі (США);

- між ТДМУ та Вищою школою безпеки м.Познань (Польща);

- між ТДМУ та  Державною Вищою школою ім. Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща).


Колектив кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання . На передньому плані з права на ліво: завуч кафедри к. пед. н., доц. Шафранський В. В., асист. Грушко В. В., завідувач кафедри д. мед. н., професор Попович (Козак) Д. В., к.мед.н., доц. Вакуленко Л. О., ст. лаборант Бондарчук В. І., к. біол. н., доц. Давибіда Н. О. На задньому плані з права на ліво:  к. пед. н., асист. Назарук  В. Л., к. мед. н., доц. Коваль В.Б., ст. лаборант  Бондар П. П., асист. Руцька А. В., к. мед. н, асист. Салайда І. М., к. пед. н., асист. Новакова Л. В., к. мед. н., асист. Лавріненко О. М., асист. Клекот С. М., лаборант Питляр Г. Т(2017 р.)

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 788 наукових праць, з них 630 – тези та 158 – статті. Кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання сприяє активному розвитку фізичної реабілітації не тільки на базі університету а й в усій Україні. Популяризація фізичної реабілітації, здорового способу життя та спортивно-оздоровчих тренінгів  на теренах України та поза її межами є і буде одним із пріоритетних завдань кафедри.