Вакуленко Людмила Олексіївна

У наукових фахових виданнях України:

 

1.       Вакуленко Д.В. Інформаційна технологія оцінки стану серцево-судинної системи з використанням методів часового аналізу осцилограм /  Д.В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко/ Медична інформатика та інженерія.— 2014. —№ 3. — С. 80-89

2.       Вакуленко Д.В. Алгоритм призначення і проведення  процедури масажу для застосування в  інформаційній системі фізичної реабілітації /  Д.В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко/ Здобутки клінічної та експерементальної медицини.— 2014. —№ 2. — С.  36-42.

3.       Вакуленко Д. В. Застосування інформаційної технології морфологічного аналізу артеріальних осцилограм для порівняльного аналізу стану судин лівої та правої  верхньої кінцівки / Д. В.Вакуленко, Л. О. Вакуленко, А. С. Плешканьова// Здобутки клінічної та експериментальної медицини. – 2015. – № 3. – C. 84–92.

4.       Марценюк  В.П. Інформативне значення індексу Кердо для визначення рівня порушень вегетативної регуляції при остехондрозі  шийного відділу хребта /   В.П. Марценюк,  Д.В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко/ Медична інформатика та інженерія.— 2013. —№ 1. — C.  42-47.

 

5.       Вакуленко Д.В. Результати вивчення механізмів впливу диференційованого масажу  на хворих з неврологічним синдромами остеохондрозу шийного відділу хребта за допомогою цифрового аналізатора біоритмів/  Д.В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко/ Клінічна інформатика і телемедицина. — 2014. T.10. Вып.11. — С. 66–73.

6.                Марценюк В. П. Організація заходів підвищення інформативності діагностики стану  серцево-судинної системи з використанням методів часового, морфологічного та спектрального аналізу артеріальних осцилограм/ В. П. Марценюк, Д. В. Вакуленко, Л. О. Вакуленко. Методичні рекомендації, . – Тернопіль : ТДМУ, 2015. – 212 с.        

Підручники та навчальні посібники

1.                Вакуленко Л. О. Основи масажу: навчальний посібник [Пробне видання]  / Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький, Д. В. Вакуленко,  та ін. –– Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 132 с

2.                Вакуленко Л.О. Основи фізичної реабілітації : навчальний посібник  [Пробне видання]. / Л. О. Вакуленко,  В. В. Клапчук, Д. В. Вакуленко та ін. -  Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 234 с.

3.                Вакуленко Л.О.  Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві: навч. посіб /  [Л. О. Вакулекно, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька, Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред  Л.О. Вакуленко     Тернопіль: ТДМУ,  2015. –  444 с

4.                4. Фізична реабілітація, спортивна медцина: підручник для студентів вищ. мед. навч. закладів /В.В. Абрамов, В.В. Клапчук, О.Б. Неханевич,... Л.О. Вакуленко та ін.; за ред.  професора В.В.  Абрамова та  доцента О.Л. Смірнової. – Дніпропетровськ, Журфонд, 2014. – 456 с. (авторські с.  222-265 та 401-405)

В інших виданнях:

1.  Вакуленко Л.О. Застосування інноваційних технологій при проведенні  реабілітаційної практики з навчальної дисципліни ”Масаж” . – Л. Вакуленко, І Дацко, Д. Вакуленко та ін. / . – Матеріали IV Міжнародної практиіної конференції „Актуальні проблеми розвтку  спорту для всіх:  досвід, досягнення, тенденції”. – Тернопіль, 2013
2. Вакуленко Л. Постава студенток 17-18 років/ Л.Вакуленко, Д. Вакуленко, І. Дацко, О. Веселовська, О. Паньків, М. Питель./ Матеріали другого регіонального науково-практичного семінару, приуроченого 65-річниці створення кафедри Фізичного виховання Тернопільського національного педагогічного університету «Інваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді» 29-31 жовтня 2014, Тернопіль, Україна.
3. Вакуленко Д.В. Фізичний стан  школярів сільської школи / Д. В. Вакуленко/ Перша науково-практична конференція «Здоровий спосіб життя,фізична культура, спорт. актуальні питання спортивної медицини. реабілітація: фізична, медична, психологічна» 28-30 листопада 2014 м. Київ.
4. Вакуленко Л.О., Вакуленко Д.В., Барладин О.Р., Храбра С. З., Грушко Д.В., Шляхи удосконалення фізичної реабілітації в Україні  / Вакуленко Л.О., Вакуленко Д.В., Барладин О.Р., Храбра С. З., Грушко Д.В.,// Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (84). – С. 92–94.
5.. Храбра С.З, Вакуленко Л.О., Грушко В.С, Барладин О.Р. «Прогнозування навчальної успішності студентів факультету фізичного виховання за дераматогліфічними показниками» Матеріали ІІІ-го регіонального науково-практичного семінару приуроченого 15-й річниці створення Тернопільської обласного відділення Олімпійської академії України.\ Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді\, 15-16 грудня 2016 року. С.142-144
6. Вакуленко Л.О., Барладин О.Р., та інш.«Діагностичне значення проби Мартіне» Матеріали ІІІ-го регіонального науково-практичного семінару приуроченого 15-й річниці створення Тернопільської обласного відділення Олімпійської академії України.\ Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді\, 15-16 грудня 2016 року. С.135-137

Усього підготовлено 129 наукових робіт.

Серед них:

1. Вакуленко Л.О. та співавт. Атлас масажиста. – Тернопіль, Урмедкнига, 2005. – 304 с. (Навчальний посібник, гриф МОЗ України)

2. Вакуленко Л.О. та співавт.      Лікувальний масаж. – Тернопіль: ТДМУ,  2006. –430 с. (Підручник, гриф МОЗ України). 

3. Медична та  соціальна реабілітація: Навчальний посібник /За ред. І.Р. Мисули,  Л.О. Вакуленко. – Тернопіль: ТДМУ, 2005. – 402 с. ( гриф МОЗ України)

4.          Основи фізичної реабілітації: Навчальний посібник /За ред. Л.О. Вакуленко. - [Пробне видання]  / Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький, Д. В. Вакуленко,  та ін –– Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 132, 2010. – 234 с.,

5.          Вакуленко Л. О. Основи масажу: навчальний посібник [Пробне видання]  / Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький, Д. В. Вакуленко,  та ін. –– Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 132, 2010. – 234 с.,

6.           Фізична реабілітація хворих, що перенесли гостре порушення мозкового кровообігу:  Навчальний посібник /За ред. Л.О. Вакуленко, - Тернопіль: ТНПУ, 2011. – 112 с.

7. Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві : навч. посіб  / [ Л. О. Вакулекно, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Вакуленко.    Тернопіль: ТДМУ,  2015. –  444 с.     Гриф МОЗ України

8. У підручнику для студентів вищих медичних закладів «Фізична реабілітація та спортивна медицина» (Дніпропетровськ, Журфонд, 2014) надрукований розділ «Загальні основи фізичної реабілітації» (Автори В. В. Клапчук,  Л. О. Вакуленко) та  «Особливості застосування фізичних вправ у дітей першого року життя» (автор Л. О. Вакуленко)

8. Спортивна медицина – електронний варіант підручника

     

Підготовлені до друку (знаходяться у видавництві Укрмедкнига)  наступні підручники:

-         Масаж загальний та самомасаж,

-         Реабілітаційний масаж,

-         Основи практичної діяльності у фізичні реабілітації. 

Навчально-методична робота. За  час роботи в ТНПУ  підготовлені навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін „Основи масажу”, „Лікувально-реабілітаційний масаж”, „Основи фізичної реабілітації”, „Спортивна медицина”, „Клінічна практика”,  „Спортивна морфологія”, „Спортивний масаж”  

         Керую науковим кружком з масажу. Щороку під моїм керівництвом студенти готують  по 2-3  курсові,  дипломні, магістерські  роботи.  Усього: 26  курсових, 16 дипломних, 8 магістерських робіт.         Щороку приймаю участь у підготовці  студентів ТНПУ до участі у Всеукраїнській олімпіаді з фізичної  реабілітації .


   

 


Comments