Вас вітає кафедра

фізичної реабілітації, здоров'я людини та фізичного виховання!

Штат кафедри: 1 професор, 4 доцент, 9 асистентів, 1 старший лаборант, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

“Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації (Вступ до спеціальності)”;

“Основи здорового способу життя”;

“Фізичне виховання”;

“Науково доказова практична діяльність у фізичній реабілітації”;

“Масаж та самомасаж”;

“Терапевтичні вправи”;

“Клінічний реабілітаційний менеджмент в кардіології та пульмонології”;

“Фізичне виховання (Види оздоровчо-рухової актичності)”;

“Маніпуляційні методи фізичної реабілітації”;

“Біомеханіка та клінічна кінезіологія”;

“Масаж реабілітаційний”;

“Клінічний реабілітаційний менеджмент при порушеннях функцій опорно-рухового апарату”;

“Обстеження, методи оцінки та контролю при порушеннях функцій опорно-рухового апарату”;

“Сучасні фітнес-технології”;

“Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях”;

“Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату”;

“Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)”;

“Практика за профілем майбутньої професії”;

“Лікувально-реабілітаційний менеджмент”;

“Фізична терапія при хірургічних захворюваннях”;

“Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату”;

“Клінічна практика з фізичної терапії при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату”;

“Мануальна терапія”;

“Ерготерапія”;

“Фізична реабілітація та спортивна медицина”.

“Physical rehabilitation and sports medicine”.

На кафедрі навчаються студенти:

медичного факультету ;

стоматологічного факультету ;

фармацевтичного факультету ;

факультету іноземних студентів;

ННІ медсестринства

за спеціальностями:

"Фізична терапія, ерготерапія" (І - ІІ курс);

"Фізична реабілітація" (ІІІ курс);

"Здоров’я людини" ( ІV курс);

"Лікувальна справа" (ІV курс);

"Стоматологія" (ІII курс).

магістри за спеціалізацією:

"Фізична терапія" (І-ІІ курс).

за формою навчання:

очна.