Вас вітає кафедра

фізичної реабілітації, здоров'я людини та фізичного виховання!

Однією з перших в Україні серед медичних ВНЗ

1 липня 2013 року в

ДВНЗ "Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України"

створено

кафедру фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання.

Завiдувач кафедри, д-р мед. наук, професор

Дарія Володимирівна Попович

Штат кафедри: 1 професор, 4 доцент, 10 асистентів, 1 старший лаборант, 1 лаборант.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

“Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації (Вступ до спеціальності)”;

“Основи здорового способу життя”;

“Фізичне виховання”;

“Науково доказова практична діяльність у фізичній реабілітації”;

“Масаж та самомасаж”;

“Терапевтичні вправи”;

“Клінічний реабілітаційний менеджмент в кардіології та пульмонології”;

“Фізичне виховання (види оздоровчо-рухової актичності)”;

“Спортивна медицина”;

“Основи здорового способу життя”;

“Онтокінезіологія”;

“Масаж реабілітаційний”;

“Сучасні фітнес-технології”;

“Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях”;

“Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату”;

“Професійна майстерність (за професійним спрямуванням)”;

“Практика за профілем майбутньої професії”;

“Лікувально-реабілітаційний менеджмент”;

“Фізична терапія при хірургічних захворюваннях”;

“Фізична терапія при захворюваннях опорно-рухового апарату”;

“Клінічна практика з фізичної терапії при травмах та захворюваннях опорно-рухового апарату”;

“Фізична реабілітація та спортивна медицина”.

“Physical rehabilitation and sports medicine”.

На кафедрі навчаються студенти:

медичного факультету ;

стоматологічного факультету ;

фармацевтичного факультету ;

факультету іноземних студентів;

ННІ медсестринства

за спеціальностями:

"Фізична терапія, ерготерапія" (І курс);

"Фізична реабілітація" (ІІ курс);

"Здоров’я людини" (ІII курс, ІV курс);

"Лікувальна справа" (ІV курс);

"Стоматологія" (ІII курс).

магістри за спеціалізацією:

"Фізична терапія" (І-ІІ курс).

за формою навчання:

очна.