Вас вітає кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання !

Штат кафедри: 1 професор, 4 доценти,  6 асистенти,  2 старших лаборанта.

Дисципліни, що викладаються на кафедрі:

На кафедрі навчаються студенти:

за спеціальностями:

магістри за спеціалізацією:

за формою навчання: