Add Headings and they will appear in your table of contents.

Кафедра фізичного виховання була створена у вересні 1957 р. Колектив її на той час складався з трьох осіб: завідувача (ст.викл. Сергій Гарагуля) та двох викладачів (Олександр Бойко і Рябенко Борис). Розташовувалася кафедра на першому поверсі нині адміністративного корпусу медуніверситету і займала дві кімнати: кабінет завідувача та асистентська. Навчальні заняття проводились в основній, підготовчій, спеціальній медичних групах та групах спортивного удосконалення, що дало можливість охопити фізичною культурою усіх студентів, незалежно від стану здоров’я та рівня фізичної підготовленості.

У другому навчальному році на кафедрі запрацювали секції з важкої атлетики (тренер Євген Мулярчук), волейболу (тренер Микола  Рутковський), спортивної гімнастики (тренер Олександр Бойко).  У квітні І958 р. збірні команди інституту з волейболу, легкої ат­летики та легкоатлетичного кросу вперше взяли участь у першості міста серед команд з фізкультури. 

Збірна жіноча команда медичного інституту з легкої ат¬летики

Збірна жіноча команда медичного інституту з легкої ат­летики та легкоатлетичного кросу  (І958 р.)

Збірна чоловіча команда інституту з легкої ат¬летики

Збірна чоловіча команда інституту з легкої ат­летики  та легкоатлетичного кросу (І958 р.)

У вересні 1958 р. у штат кафедри був зарахований майстер спорту Володимир Новік, який започаткував секцію з велосипедних гонок. Число студентів, які вдосконалювали свою спортивну майстерність у секціях, на початок 1959 р. складало 83 особи. У цьому ж ро­ці кафедра обладнала власний спортивний зал (зараз конференц зал адміністративного корпусу ТДМУ).

Група спортивного удосконалення з футболу (I960 р.)

Група спортивного удосконалення з футболу (I960 р.)

Особливими досягненнями у діяльності кафедри фізичного вихо­вання у  I960-1961 навчальному році були створені групи спортивного вдосконалення з важкої атлетики, фехтування, настільного тенісу, боротьби віль­ної і класичної, плавання, кульової стрільби, лижного спорту. Тоді ж започатковано і виступи збірних команд з різних видів спорту в першості студентського спортивного товариства "Буревісник".

Група спортивного удосконалення з ганболу (I960 р.)

 У І960 р. вперше була проведена спартакіада медичних вузів України з лижних гонок, біатлону та зимового багатоборства ГПО, в якій  взяли участь і наші спортсмени. Дебют вдався, оскільки збірна команда медичного інституту в комплексному заліку зайняла 2 місце. Чемпіонкою цієї спартакіади стала Турчин Надія. У подальшому в зимових спартакіадах переможцями виходили Мирвалієва Софія, Безродний Михайло, Нагірний Ярослав, Антонюк Лариса, Онищук Володимир, Довгань Олена.

 Вперше  проведена  спартакіада серед  медичних вузів  України  з  біатлону та ГПО       ( І960 р.)

Перша спартакіада серед медичних вузів та студентської молоді ( І962 р.)

У 1962 р. серед студентів Тернопільського медичного інституту з'являються перші переможці Спартакіад серед медичних ВНЗ та студентської молоді України, а також перші майстри спорту. Ними стали Людмила Калашник (Л.О. Вакуленко), Тетяна Михайлик та Григорій Косован.  З 1964 р. започатковано проведення спартакіади серед студентів між курсами.  І перша така спартакіада була проведена з 4 видів спорту, в якій взяло участь  понад 200 студентів. У той час налагоджуються зв'язки спортсменів нашого інституту з спортсменами інших навчальних закладів та колективами із фізичної культури. За період з I960 по 1971 р. збірні команди Тернопільського медичного інституту 58 разів зустрічалися в товаристських матчах із командами інших вузів і колективів з фізкультури.

У 1971 р. кафедра фізичного виховання перейшла в новозбудований корпус,  обладнаний спортивними знаряддями та інвентарем, що розташований в спортивному корпусі на вул. М. Коцюбинського, 3.

Починаючи з 1973 р. на кафедрі постійно працювали групи спортивного вдосконалення, у яких щорічно займалися від 240 до 300 студентів. У спартакіаді інституту, яка з 1972 р. почала проводитися щорічно з 10-12 видів спорту, брали участь більшість студентів, які буди віднесені до основної медичної групи, а в легкоатлетичному кросі - усі студенти. Вдало виступали наші спортсмени і в спартакіадах Міністерства охорони здоров'я України серед медичних вузів, які проводилися один раз на 2 роки. Плідно працювала кафедра і в плані підготовки спортсменів високої кваліфікації та спортсменів масових розрядів. На сьогоднішній день викладачами кафедри підготовлено 25 майстрів спорту, близько 300 кандидатів у майстри спорту, понад 1000 спортсменів І розряду та більше 15 тисяч спортсменів масових розрядів.

Високо оцінювало  спортивно-масову роботу кафедри фізичного виховання Міністерство вищої освіти. У конкурсі на кращу кафедру з спортивно-масової роботи та залучення студентської молоді до систематичних занять фізичною культурою, який був започаткований у 1982 р., кафедра посіла 2-е місце у 1983 p. і  двічі розділяла 4-8 місця (1985 і 1987 pp.).

Плідно працювала кафедра і по залученню до занять фізичною культурою та спортом працівників Тернопільського державного медичного інституту, а тепер - ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України». Протягом 20 останніх років працівниками кафедри ведуться заняття в групах «Здоров'я», у яких постійно займаються від 90 до 140 осіб.

Щорічно, починаючи з 1973 року, серед професорсько-викладацького складу університету проводиться спартакіада "Здоров'я". До 1976 року спартакіада проводилась з 4 видів спорту, а надалі кількість видів спорту збільшилась до 7. 

Спартакіада   "Здоров'я" серед професорсько-викладацького складу  з шахів (I978 р.)

За ініціативою кафедри фізичного виховання та здоров'я нашого інституту така спартакіада почала проводитися з 1978 року і серед вищих навчальних закладів області. Слід зауважити, що в усіх таких спартакіадах у комплексному заліку наш інститут, за винятком 1989 року, виходив переможцем.

При студентських гуртожитках ось вже  протягом 20 років працюють студентські групи «Здоров'я» із загальної фізичної підготовки, у яких займається від 100 до 130 студентів. У студентських гуртожитках обладнані спортивні кімнати, де працюють клуби зі спортивної зацікавленості.

Важливою подією в житті інституту і кафедри фізичного виховання стало відкриття в 1972 р. спортивно-оздоровчої бази "Берізка" в с. Більче-Золоте Борщівського району Тернопільської області, яка функціонувала до 1990 року.

За час існування спортивно-оздоровчої  бази на ній відпочили та оздоровилися понад 1000 студентів та працівників академії. Особливо плідно запрацювала база відпочинку після відновлення її матеріально-технічної та спортивної баз. В прекрасно відремонтованих і обладнаних будиночках і колибах уже в 1998 р. відпочило 297 студентів та викладачів академії. На території спортивно-оздоровчої бази викладачі кафедри фізичного виховання систематично проводили спортивно-масові заходи, в яких активну участь приймали, як студенти так і викладачі, які відпочивали на базі.

В 1976 р. до кафедри фізвиховання та здоров’я було приєднано курс з лікувальної фізкультури та спортивної медицини. Першим завідувачем курсу був доц. А.К. Поплавський, який написав розділ "Лечебная физкультура в акушерстве и гинекологии" до підручника "Лечебная физкультура и врачебный контроль" (Москва, 1990). В різні роки на курсі ЛФК працювали:  доц. Л.О. Вакуленко, ас. Н.О. Томашевська,  доц. В.В. Демьяненко, ас. С.І. Зелінська, ас. І.Г. Гарач та доц. В.Б.Коваль.

В 1975 р. започатковано проведення щорічної кафедральної навчально-методичної конференції з питань удосконалення навчального процесу з фізичного виховання та окремих видів спорту, які культивуються в медичному університеті. За час існування кафедри викладачами зроблено понад 80 доповідей на практично-методичних конференціях різного рівня з питань методики викладання фізичного виховання.

З перших років заснування кафедри проводилась і науково-дослідна робота. Численні науково-педагогічні спостереження, головним чином, спрямо­вувались на констатацію анатомо-антропометричних змін у студентів під впливом систематичних занять фізичними вправами. Особливу увагу на кафедрі приділяли науковому обгрунтуванню застосування фізичних вправ як одного із засобів відновлення організму та активного відпочинку молоді, маючи на увазі, насамперед, проведення самостійних занять за місцем проживання, загартовування, а також заняття різними видами спорту.

З появою на кафедрі молодого науковця, кандидата біологічних наук В. І. Ільницького наукова робота на кафедрі набула цілеспрямо­ваного характеру. Перш за все, був розроблений перспективний напрямок наукових пошуків, який передбачав довготривалі досліджен­ня фізичного стану студентів усіх медичних груп здоров'я за час навчання у ВНЗ. Вивчалися закономірності змін їх серцево-судин­ної системи, фізичної працездатності та фізичного розвитку під впливом різних за характером фізичних навантажень.

Кандидат біологічних наук, проф. В.І. Ільницький (I985 р.)

Науковою роботою були охоплені всі співпрацівники кафедри. В. І. Ільницький вміло спрямовував і коректував науковий пошук, обґрунтовуючи висновки, робив методичні рекомендації. Численні публікації у фахових наукових журналах висвітлювали хід наукової роботи на кафедрі, з доповідями на науково-практичних конференціях виступали Володимир Ільницький, Олена Довгань, Євген Ясінський, Володимир  Пакулін, Василь Волинець. Наукові зв'язки кафедри розширювались з кожним роком від України до країн ближнього та дальнього зарубіжжя. Паралельно з педаго­гічною роботою доц. В. І. Ільницький працював над докторського дисертацією, захист якої відбувся у 1984 р., а в 1985 р. за плідну науково-педагогічну діяльність він  був обраний  профессором кафедри. Роки наукової роботи не пройшли марно і для інших працівників кафедри: у 1995 р. захистила кандидатську  дисертацію Олена  Довгань, а в 1996 р. – Євген Ясінський. Усього за роки існування кафедри було опубліковано понад 150 статей в журналах, зроблено близько 400 повідомлень наукового характеру та випущено 5 методичних рекомендацій.

Колектив кафедри фізичного виховання стоять:  Безродний М.Г., Каліберда В.Г., Волинець В.Я., Ясінський Є.М., Пакулін В.П., Гусєв В.Д., сидять: Ясінська Г.М., Ільницький В.І., Довгань О.М.  (1995 р.)

У 1999 р., спираючись на багаторічний науково-педагогічний досвід, професором В. І. Ільницьким та доцентом Євгеном Ясінським був  випущений посібник “Фізичне виховання у середніх медичних навчальних закладах”.

З 2000 р. прийшло  молоде покоління викладачів та науковців - Н.О. Давибіда, С.В. Дищаківська.  Вихованець кафедри П.Р. Левицький в жовтні 2004 р. на ІV Міжнародній науково-практичній конференції,  що проходила у Вітебському державному медичному університеті (республіка Білорусь), зайняв І місце з доповіддю у секції „Морфогенез органів і тканин”. 

В 2004 р. завідувачем кафедри стала доц. О.М.Довгань. За час перебування Олени Миколаївни на посаді завідувача кафедри значно оновився інтер’єр навчального корпусу, вступили в дію 2 спортивні зали, обладнані сучасними тренажерами. Зміцніла матеріальна база кафедри, покращились умови праці студентів і викладачів, активізувалася наукова робота, саме в цей час наукові праці працівників кафедри публікуються не лише в Україні, але  й далеко поза її межами. Разом з тим під керівництвом проф. В.І.Ільницького та доц. В.Б.Коваля активно ведеться науково-дослідна робота студентського наукового гуртка. 

Секція дівчат з баскетболу  (I999 р.)

Заняття з дисципліни фізичне виховання              (I999 р.)

Здача тестів з фізичної підготовленості студентів (I999 р.)

 З 2005 р. в Україні змінюється процес навчання у вищих навчальних закладах. Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського переходить на Болонську систему навчання, перейменовується і назва кафедри ”Медичної реабілітації та спортивної медицини”, яку очолив професор Ігор Романович Мисула. Напрямок навчально-методичної роботи Ігор Романович спрямовував на самостійну роботу студентів із різних видів спорту. Основу кафедри склали: курс лікувальної фізкультури та спортивної медицини, а з 2008 р. курс фізичної реабілітації; курс медичної реабілітації, фізіотерапії та фізичного виховання. Метою створення кафедри була оптимiзацiя викладання таких дисциплін як фізична, медична та соціальна реабілітація, спортивна медицина, фізіотерапія, курортологія, рефлексотерапія, лікувальна фізкультура в хiрургiї, терапiї, педiатрiї та стоматології.

Кафедра медичної реабілітації та спортивної медицини .Верхній ряд:  Новіков А.В., Бондарчук В.І., Бондар П.П., Судомир Т.І., Питляр Г.Т., Назарук В.Л., нижній ряд: Бакалюк Т.Г., Вакуленко Л.О., Мисула І.Р., Давибіда Н.О.  (2010 р).

Спартакіада професорського-викладацького складу кафедри медичної реабілітації та спортивної медицини. Верхній ряд :  Новіков А.В., Шафранський В.В., Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., нижній ряд:  Бондарчук В.І.,  Вакуленко Л,О.  (2010 р.)

Кафедра складалася iз 18 чоловiк: 2 професори,  4 доценти, 8 асистентів, 1 старший викладач та 3 лаборанти. Завiдувачем кафедри був д. м. н., професор Мисула Ігор Романович, який водночас виконує обов’язки першого проректора Тернопільського державного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського. 

На основі рішення Вченої ради університету від 29.01.2013 року протоколом №8 та дозволу МОЗ України від 26.03.2013 р. № 08.01-47/403/8419  було створено кафедру «Фізична реабілітація, здоров’я людини та фізичного виховання», що розташована у гуртожитку № 4 та спортивному корпусі ТДМУ, яку очолила доцент, к.м.н Козак Д.В, пропрацювавши  доцентом кафедри загальної гігієни та екології ТДМУ з 1994 року. На сьогодні, захистивши докторську дисертацію на тему «Системні порушення в патогенезі раннього і пізнього періодів травматичної хвороби та їх корекція»  продовжує завідувати кафедрою д.м.н., проф. Попович (Козак) Дарія Володимирівна.  На сьогоднішній день на кафедрі ведеться підготовка фахівців за напрямом підготовки «Здоров’я людини» та за спеціальністю «Фізична реабілітація», для студентів медичного та стоматологічного факультетів ведеться курс  «Фізична реабілітація та спортивна медицина».

Проведення   практичного  заняття доц.  Коваль В.Б.   зі студентами   напряму   підготовки   «Здоров’я людини» (2015 р.)

Проведення лекції проф. Попович Д.В. для студентів напряму підготовки «Здоров’я людини» (2015 р.)

На кафедрі студенти навчаються умінню використовувати в конкретних ситуаціях знання прореабілітаційне обстеження, забезпечення процесу фізичної реабілітації, складання індивідуальних реабілітаційних програм згідно нозологій, проведення процедури масажу та інші види реабілітаційної діяльності.

На базі спортивного корпусу медичного університету проходять заняття  із 11 різних видів спорту під керівництвом професійних викладачів. Неодноразово результати своєї спортивної майстерності студенти демонструють на різних змаганнях та спартакіадах.

Участь у спартакіаді студентів  ТДМУ серед ВНЗ м. Тернополя (2015 р.)

Проведення відкритого заняття зі студентами медичного факультету  (2016 р.)

22-27 вересня  2015 році делегація Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського у складі ректора ТДМУ, професора Михайла Корди та завідувача кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання, доцента Дарії Козак перебувала з робочим візитом в Мюррейському державному університеті штату Кентуккі (США) з метою розширення напрямків міжнародної співпраці, підписання угоди і обговорення можливостей академічної мобільності викладачів та студентів для реалізації програм обміну досвідом.  Була підписана угода про міжнародну співпрацю між двома університетами – Тернопільським державним медичним університетом імені І.Горбачевського та Мюррейським державним університетом. В рамках цієї угоди будуть створені всі можливості для реалізації академічної програми обміну, яка сприятиме розповсюдженню медичної освіти і наукових досліджень. Церемонія підписання угоди  відбувалася в дружній атмосфері в присутності посадових осіб університету. Ректор ТДМУ, професор Михайло Корда наголосив на необхідності співпраці між нашими університетами і сприянні розвитку  намічених планів. 

проф. Корда М.М. та проф. Попович Д.В. під час візитув Мюррейський державний університет США (2015 р.)

Спортивний зал Мюррейського державного університету США (2015 р.)

Крім навчальної,  наукової, лікувальної, спортивно-масової, виховної робіт співробітники кафедри займаються волонтерською діяльністю, співпрацюючи з громадською організацією «Сильні духом», центром фізичної реабілітації  «Active Life» та Петриківським обласним комунальним дитячим-будинком інтернат. В 2016 р. відбувся перший випуск бакалаврів за напрямом підготовки «Здоров’я людини». Студенти мають можливість проходити виробничу практику на базі університетської лікарні, Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації та мають змогу займатися у науковому гуртку кафедри. У 2016 р. кафедрами фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання та медичної реабілітації ТДМУ було вперше організовано та проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги». На сьогодні співробітники кафедри беруть участь у державній науково-дослідній темі «Вивчення епідеміології, патогенезу, клініки та вдосконалення діагностики, терапії і профілактики Лайм-бореліозу в ендемічних регіонах України, в тому числі в Тернопільській області. Розробка нових лікувальних технологій при цій інфекції» та міжкафедральній темі "Клінічне обгрунтування застосування болюсотерапії, пунктурної фізіотерапії та ЛФК у хворих з поперековим остеохондрозом". В рамках міжнародної науковці кафедри приймають участь  у двох  проектах «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя студентів медичного університету в м.Тернополі» та «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя», які проводяться спільно з  Вищою школою імені, Папи Іоанна Павла ІІ у Білій Підлясці (Польща). Крім цих двох міжнародних проектів завдувач кафедри проф. Попович Д.В. є координатором грандового проекту «The lifestyle of various social and professional groups and health hazards connected with civilization in the PL-BY-UA border area» спільно із Державною вищою школою ім. Папи Іоанна Павла II в м. Бяла-Підляска (Польща), Державним Університетом ім. Янка Купала (Білорусія) та Тернопільським державним медичним університетом ім. І.Я. Горбачевського (Україна), який отримав позитивну оцінку від Cross-border Cooperation Programme Poland-Belarus-Ukraine  2014-2020 у 2017 р.. Як результат активної роботи кафедри та університету в цілому проводиться активна міжнародна діяльність з підписанням угод:

- між ТДМУ та Мюррейським державним університетом штату Кентуккі (США);

- між ТДМУ та Вищою школою безпеки м.Познань (Польща);

- між ТДМУ та  Державною Вищою школою ім. Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща).

19-20 жовтня 2015 року Делегація Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського у складі завідувача кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини і фізичного виховання, доцента Дарії Козак, завідувача курсу фтизіатрії кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, професора Леоніда Грищука, доцента кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Марії Шкільної перебувала з робочим візитом у Вищій школі імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща) (2015 р.)

Метою візиту стало розширення напрямків міжнародної співпраці в рамках науково-дослідницьких проектів Європейського Союзу та участі науковців ТДМУ у таких спільних україно-польських проектах «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя студентів медичного університету в м. Тернополі», «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя». 19 жовтня 2015 року відбулася зустріч з ректором Вищої школи імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща), професором Йозефом Бергєрем. Після зустрічі відбулося обговорення виконання проектів «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя студентів медичного університету в м. Тернополі», «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя», участь в якому взяли професор Йозеф Бергєрем та доцент Дарія Козак. Перший етап реалізації цього проекту уже був здійснений в ТДМУ, в результаті чого зустріч проходила в рамках подальших обговорень і планів. Участь в обстеженні полягла в заповненні міжнародної анкети фізичної активності (IPAQ) персонально студентами в системі он-лайн. Після отриманих результатів відбулася обробка результатів і оцінювалися види активності.   

Після зустрічі відбулося обговорення виконання проектів «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя студентів медичного університету в м. Тернополі», «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя», участь в якому взяли професор Йозеф Бергєрем та доцент Дарія Козак. Перший етап реалізації цього проекту уже був здійснений в ТДМУ, в результаті чого зустріч проходила в рамках подальших обговорень і планів. Участь в обстеженні полягла в заповненні міжнародної анкети фізичної активності (IPAQ) персонально студентами в системі он-лайн. Після отриманих результатів відбулася обробка результатів і оцінювалися види активності.  

Делегація ТДМУ імені І.Горбачевського у складі завідувача кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини і фізичного виховання, доцента Дарії Козак, завідувача курсу фтизіатрії кафедри пропедевтики внутрішньої медицини та фтизіатрії, професора Леоніда Грищука, доцента кафедри інфекційних хвороб з епідеміологією, шкірними та венеричними хворобами Марії Шкільної з робочим візитом у Вищій школі імені Папи Іоанна Павла ІІ в Білій Підлясці (Польща) (2015 р.)

Обговорення виконання проектів «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя студентів медичного університету в м. Тернополі», «Активність фізична і режим харчування в залежності від стилю життя молоді в віці 15-17 років шкіл м. Тернополя» (2015 р.)

У 2016 році проф. Попович Д.В. прийняла участь в європейському транскордонному тренінгу відповідно програми «Польща-Білорусія-Україна 2014-2020 рр.» Програма транскордонного співробітництва Польща-Білорусь-Україна протягом 17 років підтримує процеси розвитку на прикордонних територіях Польщі, Білорусі та України шляхом співфінансування різноманітних проєктів. Усі проєкти,  що фінансуються в рамках Програми, є некомерційними та сприяють покращенню якості життя жителів східної Польщі та західної України та Білорусі. 

проф. Попович Д.В. прийняла участь в європейському транскордонному тренінгу відповідно програми «Польща-Білорусія-Україна  2014-2020 рр.»  (2016 р.)

Професорсько-викладацьким складом кафедри опубліковано 788 наукових праць, з них 630 – тези та 158 – статті. Кафедра фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання сприяє активному розвитку фізичної реабілітації не тільки на базі університету а й в усій Україні. Популяризація фізичної реабілітації, здорового способу життя та спортивно-оздоровчих тренінгів на теренах України та поза її межами є і буде одним із пріоритетних завдань кафедри.

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 6-7 жовтня 2016 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги». 2017 році в ТДМУ була затверджена ОПП «Фізична терапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" галузі знань 22 "Охорона здоров’я", за якою навчалися студенти медичного факультету на випусковій кафедрі фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання.

Підготовка бакалаврів зазначеної спеціальності бере свій початок з 2012 року із запровадження в Університеті підготовки бакалаврів за напрямом 6.010203 «Здоров’я людини» галузі знань 0102 «Фізичне виховання, спорт і здоров’я людини». Відповідно до Постанови КМУ від 29.04.2015 р. №266, наказу МОН України від 06.11.2015 р. № 1151 напрям підготовки «Здоров’я людини» змінено на напрям 227 «Фізична реабілітація» галузі знань 22 «Охорона здоров’я». У 2016 році в ТДМУ розпочата підготовка студентів на ОПП «Фізична реабілітація». В подальшому згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 27 вересня 2016 р. №674 і від 1 лютого 2017р. №53, назву спеціальності 227 «Фізична реабілітація» змінено на 227 «Фізична терапія, ерготерапія», а ОПП «Фізична реабілітація» на ОПП «Фізична терапія» (рішення вченої ради ТДМУ, протокол № 1 від 30 серпня 2017 р.; рішення про введення в дію ОПП затверджено наказом ректора від 31 серпня 2017 р. № 458). ОПП «Фізична терапія» була розроблена відповідно до Закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 р., № 1556-УП, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341, від 30.12.2015 р. №1187, оскільки на час підготовки освітньої програми не був затверджений стандарт вищої освіти за спеціальністю «Фізична терапія, ерготерапія» для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. При створенні ОПП надавалась основним тенденціям розвитку галузі з метою підготовки конкурентоспроможного висококваліфікованого фахівця з фізичної терапії та ерготерапії, здатного розв’язувати складні спеціалізовані завдання та володіючого необхідними практичними навичками.

Працівники кафедри тісно співпрацюють із профільними кафедрами практично усіх медичних ВНЗ України, а також з навчально-реабілітаційними центрами, науково-дослідними інститутами та реабілітаційними клініками та лікарнями Тернопільської області та м. Тернополя. Це дозволяє опрацьовувати нові вектори фізичної реабілітації, розробляти нові методики і технології реабілітації, формувати стратегічні напрямки лікувальної та наукової роботи кафедри.

Колектив кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання . На передньому плані: завуч кафедри к. пед. н., доц. Шафранський В. В., асист. Грушко В. В., завідувач кафедри д. мед. н., професор Попович (Козак) Д. В., к.мед.н., доц. Вакуленко Л. О., ст. лаборант Бондарчук В. І., к. біол. н., доц. Давибіда Н. О. На задньому плані :  к. пед. н., асист. Назарук  В. Л., к. мед. н., доц. Коваль В.Б., ст. лаборант  Бондар П. П., асист. Руцька А. В., к. мед. н, асист. Салайда І. М., к. пед. н., асист. Новакова Л. В., к. мед. н., асист. Лавріненко О. М., асист. Клекот С. М., лаборант Питляр Г. Т.  (2017 р.)

Колектив кафедри впевнено дивиться у майбутнє. Фізична терпія, ерготрерапія є одним із пріоритетних напрямків розвитку охорони здоров’я у світі і для її розвитку і впровадження світових стандартів в Україні кафедра докладає багато знань та зусиль.

Завдяки активній науково-практичній роботі працівників кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання спільно з кафедрою медичної реабілітації в 2017 році здійснюється організація та проведення Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації» із актуальних питань фізичної та медичної реабілітації.

Представники  президії  конференції проф. Кліщ І.М., проф. Голяченко А.О., проф. Мисула І.Р., проф. Владіміров О.А., проф Попович Д.В. (2017 р.)

Протягом 3 червня - 9 червня 2017 року під керівництвом завідувача кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання - проф. Попович Дарії Воодимирівни студенти 4 курсу напрямку підготовки «Здоров’я людини» (Лукащук І., Дяченко М., Коваль О., Перець С.) перебували з ознайомчим візитом в реабілітаційному центрі «Фундація допомоги дітям» в м. Живець (Польща) на запрошення директора центру пані Ренати Блехи. Цей ознайомчий візит відбувся завдяки підписаній спільній українсько-польській угоді між ТДМУ та навчально-реабілітаційним центром «Фундація допомоги дітям» (Польща).

Завідувач кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання проф. Попович Д.В. з ознайомчим візитом в навчально-реабілітаційному центрі «Фундація допомоги дітям» (Польща) (2017 р.)

26 квітня 2017 року у м. Трускавець відбулась І Міжнародна конференція «Сучасна та високоефективна технологія реабілітації пацієнтів з ДЦП та іншими неврологічними захворюваннями», під час якої розглядались перспективи подальшого використання в реабілітології методу професора Козявкіна. Захід відбувся за підтримки Львівської облдержадміністрації та департаменту охорони здоров’я ЛОДА. Участь у заході взяли перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський та директор департаменту охорони здоров’я Ірина Микичак. Делегатом від Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського була завідувач кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання проф. Д.В.Попович.

Під час конференції був проведений «круглий» стіл за участю проф. В.І.Козявкіна і проф. Д.В. Попович щодо обговорення концепції співпраці ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я.Горбачевського МОЗ України» та Міжнародної клініки відновного лікування професора В.І.Козявкіна відповідно до угоди про співпрацю між двома закладами, а також планування проекту закордонної співпраці.

Оля Козявкіна, Дарія Попович, Наталія Козявкіна (2017 р.)

Олег Кочмар, Тарас Волошин, Галина Лунь, Наталя Козявкіна, Дарія Попович, Володимир Козявкін, Ольга Козявкіна (2017 р.) 

У 2017 році проф. Д.Попович взяла участь в Українсько-польському симпозіумі «Громадське здоров’я та реабілітація – ІМПАКТ «2017».  На симпозіумі були представники від наукових шкіл майже усіх областей України, понад 100 науковців з Польщі, а також фахівці з Словаччини та Білорусії. Ключовим питанням наукового форуму були міжнародні проблеми громадського здоров’я та реабілітації. 

Проф. Попович Д. В. прийняла участь в Українсько-польський симпозіум «Громадське здоров’я та реабіліта ція – ІМПАКТ «2017» (2017 р.)

У 2017 році в м. Київ відбулася XVІI Міжнародна науково-практична конференція «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні, згідно світових стандартів: гострий, підгострий та довготривалий етапи реабілітації», у якій прийняла участь завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор Дарія Володимирівна Попович.

Учасники XVІI Міжнародної науково-практичної конференції «Реорганізація фізичної реабілітаційної медицини в Україні, згідно світових стандартів: гострий, підгострий та довготривалий етапи реабілітації» (2017 р.)

Науковий колектив кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського на чолі з завідувачем кафедри, професором Попович Дарією у 2018 році виграв грант, який був оголошений Чеською Республікою на реалізацію проекту «Розробка ранніх підходів фізичної реабілітації у хворих з ускладненими переломами верхніх та нижніх кінцівок», який передбачав першочергово закупівлю реабілітаційного обладнання. 

Як результат позитивного рішення оголошеного конкурсу Чеської республіки 28 лютого 2018 р. в Посольстві Чехії в Україні був підписаний проект та договір про реалізацію цього місцевого маломаштабного проекту в рамках офіційної допомоги Чешської республіки в галузі розвитку між Посольством Чеської республіки в Україні (далі – «Дипломатична місія» діючи від та через Радека Матула, Посла) та Державним вищим навчальним закладом «ТДМУ ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України (Тернопільський державний медичний університет) (далі – «Бенефіціар») діючи від та через Корду Михайла Михайловича, ректора. 

Досягнення позитивних результатів проекту передбачало - придбання обладнання з фізичної реабілітації та проведення тренінгів для викладачів кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання в Київській обласній клінічній лікарні, які були проведені і у даних заходах прийняли участь співробітники кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проф. Попович Д.В., ас. Бай А. В., ас. Вайда О.В. (за кошти грантового проекту), що дало можливість поділитися своїм досвідом із студентами ТНМУ під час проведення практичних занять та надати хворим кваліфіковану медичну допомогу і пришвидшити одужання. Крім цього, завдяки даному проекту вдалось закупити пристрої для безперервної пасивної розробки вищеназваних суглобів, що дало можливість надати пацієнтам якісного виконати повного курсу реабілітації в Більче-Золотецькій обласній реабілітаційній лікарні реабілітації та дозволити виконати уніфіковану багатофункціональну програму реабілітації.

Завдяки приладам, які було закуплено за грантовим проектом на кафедру фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання ТНМУ ім. І.Я.Горбачевського і завдяки підписаній угоді про співпрацю між ТДМУ та обласною фізіотерапевтичною лікарнею реабілітації с. Більче-Золоте дані прилади були передані на клінічну базу кафедри, де в подальшому студенти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» матимуть можливість освоювати практичні і теоретичні знання в процесі переддипломної клінічної практики в умовах лікарняного закладу.

Колектив кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського на чолі з завідувачем кафедри, професором Дарією Попович завершив роботу над проектом, який тривав з березня по жовтень 2018 р. В рамках проекту було придбано нове, сучасне обладнання з фізичної реабілітації на суму 609 106 грн. (PhysiotherapyDevice BTL-CP Motion K PRO, Ankle upgrade, Physiotherapy complex BTL-5000(BTL-5920 magnet), Applicator smoll solenoid 30 cm for BTL-5000/4000 Magnet, Applicator double disk for BTL 5000/4000 Magnet, Handrails for racetrack  Sports Art T615,  Horizontal Exercise bike Sports Art, LED Display, Racetrack Sports Art.

Наявність та застосування пристроїв для реабілітації з профілактичною і лікувальною метою у комплексному процесі відновлення здоров’я, фізичного стану та працездатності хворих і інвалідів – основне завдання фізичної реабілітації, яке можливо здійснити при використанні нових методів та пристроїв. Під час освоєння нових методів із застосуванням сучасних приладів студенти матимуть змогу використовувати набуті знання на практиці під час перебування на своїх робочих місцях у лікарнях та реабілітаційних центрах.

Зустріч з Послом Чеської республіки в Україні Радеком Матулою та представниками Посольства Луціє Ганзлічкова та Аліною Собко  професора Дарії Попович (2018 р.) 

Протягом 2018 – 2019 р.р. в рамках Проекту Еразмус + «Innovative Rehabilitation Education - Introduction of new master degree programs in Ukraine» ТДМУ (робоча група (проф. Мисула І.Р., проф.Попович Д.В. та ас. Завіднюк Ю.В.) було налагоджено тісну співпрацю із закордонними вузами - Латвійською академією спорту та Варшавським університетом фізичної підготовки імені Й. Пілсудського. Така кооперація дозволила активно обмінюватись досвідом підготовки студентів та новими підходами в реабілітації пацієнтів.

У Тернопільському державному медичному університеті імені І.Горбачевського 9-10 жовтня 2018 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги».

Президія конференції ректор університету, професор Михайло Корда, проф. Владіміров О.А., проф. Попович Д.В. (2018 р.) 

В рамках проекту проекті REHAB «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs inUkraine 2018-2021» в 2019 р. завідувач кафедри, професор Дарія Володимирівна Попович у складі міжнародної делегації Еразмус+ у  Ризі

Завідувач кафедри, професор Дарія Володимирівна Попович  у складі міжнародної делегації Еразмус+, Рига  (2019 р.) 

Станом на 2018-2019 навчальний рік був змінений штат кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання. На той час кафедра складалася із 16 працівників: 1 професор, 2 доцентів, 9 асистентів, 1 старший викладач та 3 лаборанти. Завiдувачкою кафедри продовжуває працювати  професор Попович Дарія Володимирівна.

Колектив  кафедри  на  передньому  плані:  асистент   Назарук В.Л.,  асистент   Вайда О.В.,  лаборант  Питляр Г. Т., асистент   Бондарчук В. І., cтарший викладач Новакова Л. В., професор Попович Д. В., асистент   Руцька А. В.,  асистент   Яворська О.Л..  На задньому плані:   асистент  Салайда І. М.,   асистент   Лавріненко О. М.,   доцент Давибіда Н. О.,  доцент Коваль В.Б., асистент  Пласконіс О.В., старший лаборант   Бетлей О.Б.,   асистент Миндзів К.В.,   старший  лаборант   Бондар П. П. (2019 р.)

З 2019 року після затвердження стандарту вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" галузі знань 22 "Охорона здоров’я" для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (затверджено і введеного в дію наказом МОН України від 19.12.2018 р. № 1419) та завдяки участі ТНМУ в проекті ЄС Еразмус +598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP (REHAB) https://www.tdmu.edu.ua/2018/08/15/tdmu-peremig-u-konkursi-erazmus-z-proektom-innovatsijna-reabilitatsijna-osvitazaprovadzhennya-v-ukrayini-novyh-magisterskyh-program, робочою групою були внесені зміни до ОПП з метою адаптації її до Стандарту вищої освіти та європейських вимог щодо підготовки фізичних терапевтів (протокол № 7 від 25.06.20 р.; рішення введено в дію наказом ректора № 244 від 25.06.20 р.).

11-13 квітня 2019 року в м. Дніпрі проходив IV Всеукраїнський з’їзд фахівців зі спортивної медицини та лікувальної фізкультури «Сучасні досягнення спортивної медицини, фізичної та реабілітаційної медицини-2019», присвячений 70-річчю системи надання лікарсько-фізкультурної допомоги в Україні та 70-річчю кафедри фізичної реабілітації, спортивної медицини та валеології Дніпропетровської медичної академії. В програмі з’їзду було пленарне засідання та робота у шести секціях та майстер-класи.

Участь завідувача кафедри Дарії Володимирівни Попович у  І Міжнародній конференції щодо сучасної реабілітації (2019 р.)

У рамках підписаної угоди про співпрацю між Тернопільським національним медичним університетом імені І.Горбачевського та Академією фізичного виховання імені Й.Пілсудського у Варшаві (AWF) асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Анастасія Бай 18-29 листопада 2019 року пройшла фахове стажування з ерготерапії на базі кафедри ерготерапії факультету реабілітації.

Бай А.В. з отриманим сертифікатом після проходження фахового стажування (2019 р.)

У 2019 році завідувачка кафедрою професор Дарія Володимирівна Попович пройшла фахове стажування у Карловому університеті в Празі (Чехія) як учасник міжнародної програми «MEDEVAC» Посольства Чеської республіки в Україні.

Відвідини реабілітаційного центру в м. Кладребах в рамках учасник міжнародної програми «MEDEVAC» Посольства Чеської республіки в Україні (2019 р.)

Професор Дарія Володимирівна Попович під час фахового стажування з «Фізичної терапії та «Ерготерапії» у Карловому університеті у Празі (Чехія) як учасник міжнародної програми «MEDEVAC» Посольства Чеської республіки в Україні (2019 р.)

У 2019-2020 навчальному році відбулася зміна в назві кафедри з «Фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання» на «Фізична терапія, ерготерапія та фізичне виховання».

Протягом 2019-2020 викладачі продовжують працювати над підвищенням кваліфікації педагогічної та професійної майстерності. Активно приймають участь проекті REHAB «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs inUkraine 2018-2021».

Представники кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проф. Попович Дарія В.олодимирівна, ас. Вайда Олена Валентинівна, ас. Миндзів Катерина Володимирівна та медичної реабілітації проф. Мисула Ігор Романович, ас. Завіднюк Юрій Вікторович та, а також студенти-магістри Левчук Ольга, Телиця Євгеній, Бенько Віталій взяли участь у «Зимовій школі» проекту REHAB «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine 2018-2021» (2020 р.)

Відповідно навчальних програм та відповідно навчального плану для студентів спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія» було передбачено проходження клінічних практик на базі Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації, на базі Тернопільської обласної комунальної загальноосвітньої школи – інтернату для дітей з наслідками поліомієліту та дитячого церебрального паралічу, центру фізичної реабілітації «Актив Лайф», спілки інвалідів «Сильні духом» та навчально-реабілітаційного центру для дітей з ДЦП м. Живець (Польща).

У 2019 році на базі міської комунальної лікарні №3 для кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання завдяки адміністрації ТНМУ було відкрито кабінет «Ерготерапії», де студенти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» мали змогу вдосконалювати та застосовувати практично здобуті теоретичні знання та підкріплювати їх на практиці з пацієнтами. У методичний арсенал «Ерготерапія», в залежності від потреб клієнта, входили: навчальні методики, рухливі ігри (для психомоторного розвитку дитини) та трудова діяльність.

Асистент Анастасія Василівна Бай проводить практичне заняття  в кабінеті Ерготерапії (2019 р.) 

З 2019 року на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання було запроваджено здачу об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) вітчизняними студентами медичного факультету спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Складання ОСКІ є складовою частиною атестації випускників, адже окрім теоретичних знань студенти мають змогу продемонструвати свої практичні навики під час проходження ОСКІ на базі симуляційного центру ТНМУ.

Складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) (2019 р.) 

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського 17-18 жовтня 2019 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації на різних рівнях надання медичної допомоги». 

Президія конференції Проф. Мисула І.Р., проф. Запорожан С.Й., проф. Голяченко О.,А., проф. Попович Д.В. (2019 р.)

З вітальним словом виступив проректор з науково-педагогічної та лікувальної роботи, професор  Запорожан С.Й. Він побажав успіхів і плідної роботи учасникам конференції, безпосередньо звернувши увагу на актуальність тематики заходу.

Тернопільський національний медичний університет є учасником Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs inUkraine 2018-2021». Завдяки реалізації цього проекту відбувся і перший етап формування лабораторії фізичної терапії на базі міської комунальної лікарні №3. За кошти Європейського Союзу придбано новітнє обладнання для практичного навчання студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» (пристрій для реабілітації MOTOmed viva 2, універсальні сходи для навчання ходьби з похилою рампою S/U, реабілітаційні столи з електричним регулюванням висоти, мануальний столик для реабілітації з навантаженням, ортопедичний пристрій PARAMOBIL з статично-динамічним модулем, універсальна кабіна для підвісної терапії WSC-4).

Лабораторія фізичної терапії ТНМУ (2020 р.) 

У Тернопільському національному медичному університеті імені І.Горбачевського 17-18 вересня 2020 року відбулася Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Перспективи розвитку медичної та фізичної реабілітації». Захід організовано кафедрою медичної реабілітації і кафедрою фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання. Враховуючи складне епідемічне становище в Україні та світі зумовлене пандемією коронавірусу, конференцію було проведене в онлайн режимі.

За участі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського на Говерлі був встановлений національний рекорд України «Профілактично-лікувальний масаж, виконаний майстром на найвищій вершині України». Встановила рекорд тернополянка Оксана Петришин. Вона провела годинний сеанс масажу на висоті 2061 м.

За участю представників кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання в умовах карантину з дотриманням усіх карантинних заходів - завідувач кафедри проф. Дарія Володимирівна Попович, доц. Наталія Олегівна Давибіда, доц. Володимир Богданович Коваль та ас. Валентина Іванівна Бондарчук в 2020 році був встановлений рекорд України з «Королівського вогняного масажу» за кількістю масажистів (50 масажистів України) та синхронного виконання усіх прийомів з авторської методики «Королівського вогняного масажу». Даний рекорд зареєструвала керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова.

Рекорд України «Профілактично-лікувальний масаж, виконаний майстром на найвищій вершині України» (2019 р.)

Рекорд України з «Королівського вогняного масажу» (2020 р.)

У 2019-2020 навчальному році штат кафедри фізичної терапії, ерготеапії та фізичного виховання складалася із 16 працівників: 1 професор, 3 доценти, 6 асистентів, 1 старший викладач, 2 старших лаборанта, 1 лаборант.

Колектив кафедри на передньому плані : асистент Яворська О.Л., асистент Бондарчук В. І., професор Попович Д. В., асистент Руцька А. В.. На задньому плані: лаборант Питляр Г. Т., асистент Салайда І. М., cтарший викладач Новакова Л. В., асистент Лавріненко О. М., старший лаборант Бетлей О.Б., асистент Пласконіс О.В., асистент Вайда О.В., доцент Коваль В.Б., асистент Миндзів К.В., доцент Назарук В.Л. (2020 р.)

У 2020-2021 навчальному році у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином, в карантиних умовах з метою ефективної взаємодії викладача та студента, працівники кафедри використовували СДО Moodle та платформу Microsoft Teams, для подачі студентам навчально-методичного матеріалу.

Професорсько-викладацький склад кафедри активно працює над професійним саморозвитком, відвідуючи різні семінари, тренінги, конференції, вебінари, круглі столи як очно так і в форматі он-лайн.

Проф. Дарія Володимирівна Попович під час проведення практичного заняття в режимі он-лайн через платформу "Microsoft Teams" (2021 р.)

У навчальному процесі застосовується тестовий контроль знань студентів за системою СДО “Moodle” (2021 р.)

Професорсько-викладацьким складом кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання станом на 2019-2020 н.р. опубліковано 845 наукових праць, з них 652 – тези, 180 – навчально-методичні та наукові статті, в тому числі 7 статей у Scopus, 6 - WEВ of Science. Викладачами кафедри випущено навчально-методичні посібники - 7; підручники - 5.

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання сприяє активному розвитку фізичної реабілітації не тільки на базі університету, а й в усій Україні. Розвиток фізичної реабілітації, здорового способу життя та спортивно-масової роботи є і буде одним із першочерговим завданням кафедри на майбутнє.

26 травня 2021 року відбувся онлайн-тренінг на тему: "Реабілітація пацієнтів на Covid-19" в рамках програми MEDEVAC Сzech від  фізичних терапевтів загальної університетської лікарні Карлового університету (м. Прага) та за участі завідувача кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проф. Попович Д.В., і асистентів цієї ж кафедри Миндзів К.В., Вайди О.В., Бондарчук В.І..

Проф. Попович Д.В., асист. Миндзів К.В., асист. Вайда О.В. та Бондарчук В.І. прийняли участь в онлайн-тренінгу "Реабілітація пацієнтів на Covid-19" в рамках програми MEDEVAC Сzech (2021 р.)

15 червня 2021 року викладачі університету, волонтери та студенти 625 групи медичного факультету відвідали Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни, який знаходиться в смт. Клевань. Госпіталь розташований у мальовничому сосновому бору в екологічно чистій зоні на відстані близько 25 кілометрів від обласного центру. Загальна площа території закладу складає 11,16 га, де розміщені 2 лікувальних корпуси, адміністративний корпус з актовою залою, корпус фізіотерапевтичного і водного лікування і відділення реабілітації. Наші герої проживають в 41 будиночку котеджного типу з усіма зручностями.    До організації поїздки в Клевань долучились багато людей. Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання матеріально підтримала наших героїв у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, який знаходиться в смт. Клевань. І, звичайно, як результат нашої університетської акції «Замалюй рану ветерану» ми змогли закупити професійні фарби для арт-терапії. Заступник начальника госпіталю по медичній частині Киричук Оксана Володимирівна ознайомила відвідувачів з організаційними моментами роботи закладу, показала умови проживання в котеджних будиночках, кабінети арт-терапії, та ерготерапії, центр лікування та реабілітації нейротравми, басейн з обладнанням для реабілітації та інші об’єкти закладу.                  

доц. Назарук В.Л. прийняв участь в матеріальній підтримці наших героїв у Рівненському обласному госпіталі ветеранів війни, який знаходиться в смт. Клевань (2021)

20 вересня 2021 року з нагоди Міжнародного дня студентського спорту в спортивному комплексі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського відбулася низка спортивно-масових заходів. Свято розпочалося з виступу новоствореної команди з чирлідингу. Студенти планували показати свій хореографічний номер ще півтори року тому, але на заваді став карантин і жорсткі обмеження. І ось тепер ми всі маємо змогу підтримати молодих людей і їх бажання представляти університет на різних заходах. Ініціаторами створення такої команди стали Макс Лисюк, Марія Маринюк, Соломія Лівак. До її складу увійшли Катерина Дзюба, Марта Добрянська, Мар‘яна Крижанівська, Софія Задорожна, Юля Біяк, Христина Мартинишин, Олександра Погудина та Юрій Беднарський. Команда висловлює подяку профкому ТНМУ за допомогу у пошитті дизайнерських форм для виступів. Під час майстер-класу зі спортивних танців учасники заходу вивчили базові кроки ча-ча-ча і вальсу. Його провела призерка та фіналістка всеукраїнських та міжнародних турнірів, студентка медичного факультету Соломія Лівак (ММ-421). Також відбувся майстер-клас з гімнастики. З базовими елементами цього виду спорту і технікою їх виконання ознайомила студентка медичного факультету (спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія), майстер спорту Юлія Гладь (МТ-303).  Майстер-клас з волейболу провела студентка медичного факультету (спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія) Яна Палига (МТ-302). Дівчина до вступу в університет грала у складі команди суперліги «Хімік» (місто Южне). Їй асистували студентки медичного факультету Надія Вінярська (МТ-104) та Юлія Золотюк (МТ-103). Доцент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, майстер спорту Віктор Назарук ознайомлював молодь з технікою плавання.


 Міжнародний день студентського спорту в спортивному комплексі Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського (2021 р.)

11 вересня відбувся ювілейний 25-ий легкоатлетичний пробіг навколо ставу «Тернопільська Озеряна - 2021», який був започаткований ще у 1997 році та став невід’ємною частиною життя масажної індустрії Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. 

 доц. Давибіда Н.О., ас. Судомир Т.І. прийняли участь у пробігу навколо ставу Тернопільська Озеряна - 2021 (2021 р.)

24 червня у Тернополі в парку ім. Т.Г.ШЕВЧЕНКА  відбулося справжнє спортивне свято – Олімпійський день - 2023. Локацію «Фізична реабілітація в спорті» від Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського виставляли доценти кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Давибіда Наталія Олегівна та Новакова Любов Володимирівна. Також в даній локації взяли участь здобувачі вищої освіти кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Баврук Павло Олегович, Стаднічук Володимир Анатолійович, Навізівський Дмитро Романович, Марусій Катерина Євгенівна, Прокопа Віталій Ігорович.

Локацію масажу представила доцентка кафедри фізичної терапії ерготерапії та фізичного виховання ТНМУ Імені І. Я. Горбачевського МОЗ України Давибіда Наталія Олегівна 

Доценти кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Любов НОВАКОВА та Наталія ДАВИБІДА на спортивному святі- Олімпійський день-2023 ( 2023 р.)

З нагоди Дня фізичної культури і спорту у суботу, 9 вересня, відбулися XXVІI символічні легкоатлетичні змагання з бігу «Тернопільська Озеряна-2023». До участі запрошувалися усі охочі з Тернополя та інших міст України віком від 12років до 65+ і старше. Дистанцією змагань було 9 км (навколо Тернопільського ставу). Захід проводили на підтримку Збройних сил України. Це вже 23-ій легкоатлетичний пробіг, який був започаткований ще у 1997 році та став невід’ємною частиною життя Тернопільського кафедри «Фізичної терапії,  ерготерапії та фізичного виховання національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського. Викладачі кафедри та студенти спеціальності

Фізична терапія, ергоперапія вже багато років активно долучаються до цієї події. Майбутні фізичні терапевти, здобувачі вищої освіти Вікторія Сироїжко та Катерина Ковбан за допомогою викладачів кафедри проф. Попович Д.В., доц. Давибіди Н.О., доц. Новакової Л.В., доц. Назарука В.Л., доц. Бондарчук В.І., показували набуті практичні навички з фізичної реабілітації та масажу усім учасникам та гостям змагань. Другий рік поспіль Тернопільська Озеряна організовується на підтримку ЗСУ. Цього року під час забігу було зібрано майже 37 тисяч гривень.

Доц. Валентина БОНДАРЧУК, доц. Любов НОВАКОВА, доц. Наталія ДАВИБІДА, здобувачі вищої освіти Катерина КОВБАН, Вікторія Сироїжко, проф., завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Дарія ПОПОВИЧ на спортивному заході "Тернопільська Озеряна-2023"

Доц. кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Наталія ДАВИБІДА проводить масаж (2023р.).

Завдяки участі в програмі «MEDEVAС», яка була організована Чеським Посольством в Україні  та Міністерством Внутрішніх справ Чехії завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України проф. Попович Дарія Володимирівна з 2.10. 2021 по 9.10. 2021 р. пройшла другий етап фахового стажування  з питань фізичної реабілітації та ерготерапії в Загальній факультетській лікарні (перший освітній етап проходила з 5.05 – 25.05. 2019 р. при Першому медичному факультеті Карлового університету в м. Прага). Проф. Попович Д.В. представляла Тернопільський національний медичний університету ім. І.Я.Горбачевького серед 5-ти запрошених учасників від 4-х вузів України (Київського Національного Університету фізичного виховання і спорту України, Львівського державного університету фізичної культури, Волинського національного університету імені Лесі Українки та Тернопільського Національного медичного університету ім. І.Я.Горбачевького). Стажування було реалізоване як проект Постійної медично-гуманітарної програми MEDEVAC з наміром поглиблення зв’язків і співпраці з партнерськими інституціями в Україні, а також підвищення кваліфікації українських фахівців з метою довгострокового зміцнення рівня освіти в області фізіотерапії.

проф. Попович Дарія Володимирівна пройшла другий етап фахового стажування  з питань фізичної реабілітації та ерготерапії в Загальній факультетській лікарні при Першому медичному факультеті Карлового університету в м. Прага. (2021 р.) 

В період фахового стажування проф. Дарія Попович ознайомилась з роботою Загальної факультетської лікарні та мала змогу ознайомитись з роботою напрямків підготовки спеціалістів з Фізичної терапії та Ерготерапії при Першому медичному факультеті Карлового університету в м. Прага (Чехія).

За час перебування у м. Прага завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання ознайомилась з роботою клініки реабілітаційної медицини (Альбертов) та загальнофакультетської лікарні, факультетської поліклініки  та неврологічної лікарні, де мала змогу перебувати у відділеннях та кабінетах спеціалістів ФТ та ЕТ під час консультацій хворих.

Під час перебування в Загальній факультетській лікарні спеціалістами проводились майстер-класи із спеціальних методів реабілітації (Метод Войти, Бобат і Маккензі) та практик за методиками KRL, а також VFN, PNF. Крім цього, було проведено ознайомлення з методами фізіотерапії, які проводять в неврологічній лікарні. 

Під час фахового стажування були представлені спеціалістами зразки клінічних протоколів, які ведуться  лікарями-реабілітологами, фізичними терапевтами, ерготерапевтами та іншими спеціалістами.

В рамках фахового стажування в Карловому університеті усі учасники програми MEDEVAC мали змогу перебувати на лекції ізраїльського професора Dr., PhD.  Tzvica Greenbaum (Ізраїль, Тель- Авів) на тему: «How to manage Headache sn the Musculoskeletal Practice», в якій він розглянув застосування фізичної терапії при різних видах головного болю. 

проф. Попович Дарія Володимирівна на лекції ізраїльського професора Dr., PhD.  Tzvica Greenbaum в м. Прага. (2021 р.) 

Після завершення фахового стажування за програмою MEDEVAC представниками Міністерства Внутрішніх Справ Чехії при участі команди спеціалістів Загальної факультетської лікарні у Карловому університеті за спеціальностями Фізична терапія та Ерготерапія було вручено сертифікати учасникам – викладачам ВНЗ України.

проф. Попович Дарія Володимирівна після завершення фахового стажування за програмою MEDEVAC  в м. Прага. (2021 р.) 

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського прийняв участь у проєкті «Розвиток ранньої фізичної реабілітації у хворих з ускладненими переломами верхніх та нижніх кінцівок». Бенефіціаром (Чехія) в рамках Офіційної допомоги Чеської Республіки в Галузі Розвитку України (Тернопільському національному медичному університету);  Real Grand Total = 500000 CZK, завдяки якому було закуплене реабілітаційне обладнання в одну із філійй кафедри - Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації, де проходить переддипломна практика для здобувачів вищої освіти ТНМУ спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія». . Крім цього, завдяки даному проекту вдалось закупити пристрої для безперервної пасивної розробки суглобів, що дало можливість пацієнтам  проходження повного курсу реабілітації в Більче-Золотецькій обласній реабілітаційній лікарні та дозволити виконати уніфіковану багатофункціональну програму реабілітації, де здобувачі вищої освіти спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія» мають можливість освоювати практичні і теоретичні знання в процесі переддипломної клінічної практики в умовах лікарняного закладу. 

Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського є одним з представників п’яти вищих навчальних закладів України, які залучені до проєкту «Зміцнення реабілітаційних послуг у системі охорони здоров’я», який реалізує Momentum Wheels for Humanity та JSI Research & Training Institute Inc, що фінансується Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). Завдяки даного проекту здобувачі вищої освіти, викладачі, супервізори мають змогу проходити навчальні тренінги, практичні навики та клінічне навчання координаторів та впроваджувати набуті знання в практичну діяльність. За умовами даного проєкту та його фінасуванню  передбачеється створення і облаштування кабінетів асиситивних технологій (кабінет доклінічної практики) на базах закладів вищої освіти та в лікувальних закладах реабілітаційного спрямування. 

У  2022 році згідно УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №53/2022 "Про невідкладні заходи щодо консолідації українського суспільства" колектив кафедри Фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання  ТНМУ імені І.Я.Горбачевського МОЗ України о 10.00 виконали Державний Гімн України. Україна разом назавжди!!! З Днем єднання!! 

Викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання: Коваль В.Б., Давибіда Н.О., Гевко У.П., Миндзів К.В., Яворська О.Л., Попович Д.В., Бондарчук В.І., Бетлей О.Б., Судомир Т.І., Назарук  В.Л. (2022 рік) 

З 24 лютого 2022 року волонтерський рух в Україні значно активізувався. До волонтерської діяльності долучились усі небайдужі в тому числі і кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання.

Завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання професор Дарія Попович від початку російського вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року приймає активну участь у волонтерському центрі ТНМУ ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України. За умови співпраці з навчально-реабілітаційним центром, який входить до Фундації допомоги дітям в м.Живець (Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu, Poland) та його директором - Ренатою Блехою (Renata Błecha) неодноразово було передано зібраний гуманітарний вантаж від п. Ренати Блехи, Фундації допомоги дітям в м.Живець (Польща) та небайдужих поляків у волонтерський центр ТНМУ ім. І.Я..Горбачевського, який в подальшому відправлявся на схід України для потреб військових та тимчасово переселених громадян України.

Крім цього, завдяки особистим контактам Дарії Володимирівни з Галиною Косинською, яка проживає в м. Лондон (Великобританія) вдалось 10 березня 2022 року доставити в Тернопільський національний медичний університет 22 тонни гуманітарного вантажу від United Europe LTD Український ресторан «Prosperity», Галини Косинської та небайдужих англійців, що у Лондоні. На сьогодні у волонтерський центр ТНМУ ім. І.Я. Горбачевсьгого від даної команди було доставлено близько 28 тонн гуманітарного вантажу – ліки, аптечки, засоби медичного призначення, комплектуючі для малоінвазивної терапії, кардіохірургії, урології, травматології та інш. медичні засоби для вузькопрофільних відділень, які були передані волонтерським центром у військові госпіталі на схід України, в Тернопільську обласну клінічну лікарню, в Благодійний фонд «Карітас» та у Великоберезовицьку селищну раду. А також разом з гуманітарним вантажем було доставлено дитяче та доросле харчування, засоби гігієни, одяг, спальники, ковдри та подушки. Все необхідне для тимчасово переселених осіб, лікарень та військовослужбовців було передано від волонтерського центру ТНМУ. 

Завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання професор Дарія Попович та ас. Валентина Бондарчук спільно з волонтерами у волонтерському  центрі ТНМУ ім. І.Я. Горбачевського здійснювали сортування гуманітарного вантажу, який надійшов від United Europe LTD Українського ресторану «Prosperity»,  Галини Косинської, що у Лондоні (Великобританія).

Грамотою Тернопільської обласної ради нагороджено  Попович Дарію Володимирівну «За вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення обороноздатності  та безпеки української держави, активну благодійну і гуманістичну діяльність та з нагоди  Дня медичного працівника» від Голови Тернопільської обласної ради  М.Й.Головка.

Дарія Попович отримала подяку «За розвиток благодійності, плідну співпрацю, щирий вияв любові, людяності й милосердя до ближнього» від Директора Тернопільського благодійного фонду «Карітас» о.Романа Загородного.

Асистентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Катерина Миндзів від початку війни в України є волонтером ГО «Десантно-козацький рій». За представленням наказного отамана Тернопільського крайового коша УКА генерал-Хоружого УКА Володимира Мосейка нагороджена Катерина Миндзів відзнакою «Українська Берегиня» від Всеукраїнського об’єднання «Країна».

Асистентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Олена Вайда від початку війни в України займається активною волонтерською діяльністю в ГО «Десантно-козацький рій».  Олена Вайда отримала подяку за вагомий вклад в організацію та доправлення волонтерської допомоги захисникам ЗСУ та цивільному населенню від Тернопільського обласного коша, Тернопільського козацько-десантного екологічного осередку імені Дмитра (Байди) Вишнівецького та ГО «Десантно-козацький рій».


Завідувачка кафедри проф. Дарія Попович та  директор навчально-реабілітаційного центру, який входить до Фундації допомоги дітям в м. Живець (Fundacja Pomocy Dzieciom w Żywcu, Poland) Рената Блеха (Renata Błecha) неодноразово спільно з небайдужими благодійниками організувала збір гуманітарного вантажу для потреб військових та тимчасово переселених громадян України (2022 р). 

Завідувачка кафедри проф. Дарія Попович передала допомогу для тимчасово переселених людей у Тернопільський Християнський центр «Карітас» (2022 р.) 

доц. Наталя Давибіда прийняла участь у забезпечені харчування 44 дивізії ЗСУ та територіальної допомоги (2022 р.) 

Завідувачка кафедри проф. Дарія Попович для волонтерського центру ТНМУ ім. І.Я.Горбачевського отримала другий гуманітарний вантаж від International Assistance Headquarters for Ukrainians, Української ресторації «Prosperity» (м. Лондон), волонтерів і небайдужих громадян Великобританії (2022 р.) 

Представники кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання та кафедри медичної реабілітації  взяли участь у засіданні робочої групи з питань організації проведення клінічних практик різного профілю. На засіданні було обговорено ПОЛОЖЕННЯ про проведення клінічної практики здобувачів вищої освіти першого курсу, другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія освітньо-професійної програми «Фізична терапія», ЩОДЕННИК ПРАКТИКИ « Клінічна практика з фізичної терапії при травмах та порушеннях діяльності опорно- рухового апарату» 

  Проректор закладу вищої освіти з науково- педагогічної  роботи, проф. Аркадій ШУЛЬГАЙ, завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, проф. Дарія ПОПОВИЧ, асист. кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Уляна ГЕВКО, координатор клінічного навчання , асист.кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Андрій ГАВРИЛЕНКО,  декан медичного факультету проф. Петро ЛИХАЦЬКИЙ, керівник навчального відділу доц. Андрій МАШТАЛІР, керівник робочої групи з медичної освіти, проф. Григорій ЗАГРИЧУК,  заступник декана медичного факультету, доц. Ольга СОПЕЛЬ, завідувач кафедри медичної реабілітації, проф. Ігор МИСУЛА, проф. кафедри медичної реабілітації Тетяна БАКАЛЮК, гарант клінічних практик, асист. кафедри медичної реабілітації  Юрій ЗАВІДНЮК (2023 р). 

15 березня 2023 р. відбулося спільне засідання завідувачки кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проф. Дарії ПОПОВИЧ, координатора клінічного навчання, асист. кафедри фізичної терапії,  ерготерапії та фізичного виховання Андрія ГАВРИЛЕНКА, гаранта клінічних практик, асист. кафедри медичної реабілітації Юрія ЗАВІДНЮКА , заступника декана медичного факультету, доц. Ольги СОПЕЛЬ із здобувачами вищої освіти другого ( магістерського) рівня вищої освіти в онлайн- режимі.  Під час зустрічі були обговорені питання щодо організації проведення клінічних практик, озвучено бази для проходження клінічних практик в м. Тернополі, а також було повідомлено здобувачів вищої освіти про надану їм можливість проходження клінічних практик за місцем проживання.

Спільне засідання гаранта клінічних практик, асист. кафедри медичної реабілітації Юрія ЗАВІДНЮКА, координатора клінічного навчання, асист. кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Андрія ГАВРИЛЕНКА, завідувачки кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання , проф. Дарії ПОПОВИЧ, заступника декана медичного факультету, доц. Ольги СОПЕЛЬ із здобувачами вищої освіти другого ( магістерського) рівня вищої освіти в онлайн- режимі в системі "Microsoft Teams"( 2023 р.)

31 березня 2023 року відбулася зустріч професорсько-викладацького складу кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання з гарантом освітньо-професійної програми «Фізична терапія», доктором філософії Юрієм ЗАВІДНЮКОМ. Під час зустрічі були обговоренні питання щодо модернізації освітньо-професійної програми "Фізична терапія" для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Метою проведення зустрічі було обговорення освітньо-професійної програми щодо її модернізації, визначення переліку змін в освітньо-професійній програмі, котрі б забезпечили перехід на якісно новий рівень теоретичного та клінічного компонентів навчання та відповідали вимогам сучасного підходу до реабілітації.

Зустріч професорсько- викладацького складу кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання з гарантом освітньо-професійної програми «Фізична терапія», доктором філософії Юрієм ЗАВІДНЮКОМ (2023 р.).

Враховуючи активне реформування реабілітаційної галузі в Україні, актуальним є постійне вдосконалення підготовки здобувачів вищої освіти за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія»  спеціальності 227.1 «Фізична терапія». З огляду на це, в ТНМУ велика увага приділяється модернізації освітньої програми «Фізична терапія» з метою підготовки конкурентоспроможних фахівців із клінічним мисленням та інноваційними підходами до надання реабілітаційних послуг, розвиток у них лідерських якостей, здатності до самостійного прийняття рішень та відповідальність за них. В цьому контексті нещодавно проведено спільне засідання адміністрації університету та  кафедр медичної реабілітації та фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання.

Проректор з науково-педагогічної роботи проф. Аркадій ШУЛЬГАЙ наголосив на тому, що поетапне врегулювання нормативно-правової бази у процесі професійної підготовки фізичних терапевтів дає змогу ЗВО підвищувати якість надання освітніх послуг, поступово наближаючись до світових освітніх стандартів. Наближення до кращих європейських практик в реабілітаційній сфері вимагає від майбутнього фахівця набуття нових навичок і компетентностей. Враховуючи, що у вересні 2022 року був затверджений Стандарт  другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», затверджений наказом № 791 Міністерства освіти та науки України від 05.09.2022 р, основні положення якого були донесені до усіх зацікавлених осіб, перегляд Освітньо-професійної програми «Фізична терапія» спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія», спеціалізації 227.1 «Фізична терапія» має враховувати нові вимоги.  Після тривалого обговорення науково-педагогічними працівниками кафедр було прийнято рішення про інтеграцію в ОПП  як освітні компоненти курсу домедичної допомоги, англійської мови із  професійним спрямуванням запровадити вивчення предмету «Методологія викладання та клінічної супервізії», а також врахувати рекомендації клінічних супервізорів та побажання зовнішніх стейкхолдерів, приділити більшу увагу проблемі ранньої реабілітації в неврології та кардіології, ознайомити здобувачів вищої освіти із вимогами, які передбачає НСЗУ до реабілітаційних пакетів, збільшити увагу на засвоєння практичних навичок. Внесені зміни дозволять значно підвищити якість підготовки здобувачів вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Спільне засідання адміністрації університету та кафедр медичної реабілітації та фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання( 2023 р.).