Підручники, видані викладачами кафедри:

 • Фізична, реабілітаційна та спортивна медицина: Нейрореабілітація: Том 2 Національний підручник / Сокрут В.М., Синяченко О.В., Сокрут О.П. та інш. / За загальною редакцією професора В.М. Сокрута/. – 2020 - Слов’янськ-Тернопіль-Київ : «Видавництво “Друкарський двір”». 2020. – 340 с.

 • Гігієна у фізичній реабілітації: підручник / [К.О. Пашко, Д.В. Попович, О.В. Лотоцька, О.В. Сопель, В.А. Кондратюк, Г.А. Крицька]. – 2019 – Тернопіль: ТДМУ, – 360 с.

 • Основи реабілітації, фізичної терапії, ерготерапії : підручник / Л. О. Вакуленко [та ін.] ; за заг. ред. Л. О. Вакуленко, В. В. Клапчука. - Тернопіль : Укрмедкн.: ТДМУ, 2018. - 371 с.

 • Основи дитячої рефлексотерапії / Р. Й. Кошелевський, О. Л. Яворська. – Тернопіль, 2015. – 248 с.

 • Загальна гігієна з основами екології / [В.А. Кондратюк, Б.Р. Сергета, Б.Р. Бойчук та ін. / За ред. В.А. Кондратюка]. – 2003. – Тернопіль: Укрмедкнига. – 592 с.

Посібники, видані викладачами кафедри:

 • Основи класичного масажу: навч.-метод. посіб. / Довгань О.М., Кедрич Г.В., Давибіда Н.О. //Видавничо-поліграфічний центр Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. - 2017. - 78 с.

 • Гігієна фізичного виховання і спорту : навч.-метод. посіб. / Пашко К.О., Довгань О.М., Банах В.І., Давибіда Н.О. //Видавничо-поліграфічний центр Кременецької обласної гуманітарно-педагогічної академії ім. Тараса Шевченка. - 2017. - 444 с.

 • Основи медичної та соціальної реабілітації в медсестринстві : навч. посіб / [Л. О. Вакулекно, І. Р. Мисула, Л. В. Левицька, Д.В. Вакуленко та ін.]; за заг. ред Л.О. Вакуленко – Тернопіль: ТДМУ, 2015. – 444 с.

 • Основи масажу: навчальний посібник [Пробне видання] / Л. О. Вакуленко, З. П. Прилуцький Д. В. Вакуленко, та ін. –– Тернопіль : ТНПУ, 2013. – 132 с

 • Лікувальна фізична культура : навч. посіб. для студентів / Козак Д.В., Н. О. Давибіда // Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2016. – 108 с.

 • Фізична реабілітація та основи здорового способу життя : навч. посіб. для студентів ВНЗ МОЗ України / Д. В. Козак, Н. О. Давибіда // Терноп. держ. мед. ун-т ім. І.Я. Горбачевського. - Тернопіль : Укрмедкнига, 2015. - 199 c.

 • General Hygiene and Ecology / [D.V. Kozak, O.N. Sopel, O.V. Lototska]. – 2008. – Ternopil: TSMU. – 248 p.