Кафедра  фізичної  терапії, ерготерапії та фізичного виховання входить до складу медичного факультету Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України. Викладання навчальних дисциплін проводиться двома мовами: українською та англійською. Навчально-методична робота проводиться згідно з навчальними планами та чинними програмами Тернопільського національного медичного університету імені І.Я.Горбачевського МОЗ України. На сьогодні в Україні існує велика потреба у фахівцях з фізичної терапії та ерготерапії в лікувальних та реабілітаційних закладах. 

Спеціальність «Фізична терапія, ерготерапія» у ТНМУ

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти: ННІ медсестринства, медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультет по роботі з іноземними студентами. Студенти нвчаються за спеціальностями: "Фізична терапія, ерготерапія" (І курс, ІІ курс, ІІІ курс); "Фізична реабілітація" (ІV курс); "Лікувальна справа" (ІV курс); "Медицина" (І курс, ІІ курс); "Фармація" (І курс, ІІ курс); "Сестринська справа"  (І курс, ІІ курс); "Стоматологія" (І курс, ІІ курс).

На кафедрі навчаються вітчизняні та іноземні студенти: ННІ медсестринства, медичного, стоматологічного, фармацевтичного факультетів та факультет по роботі з іноземними студентами. Студенти нвчаються за спеціальностями: "Фізична терапія, ерготерапія" (І курс, ІІ курс, ІІІ курс); "Фізична реабілітація" (ІV курс); "Лікувальна справа" (ІV курс); "Медицина" (І курс, ІІ курс); "Фармація" (І курс, ІІ курс); "Сестринська справа"  (І курс, ІІ курс); "Стоматологія" (І курс, ІІ курс).

    Спортивна секція з волейболу під керівництвом тренера Назарука Віктора Львовича (2014 р.)

 Спортивна секція з баскетболу під керівництвом тренера  Безпалової Наталії Миколаївної (2015 р.)

Професор Попович Дарія Володимирівна читає лекцію вітчизняним студентам з використанням мультимедійних засобів навчання (2015 р.)

Жіноча волейбольна команда ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» (2018 р.)

 Спортивна секція з оздоровчого фітнесу під керівництвом  доцента кафедри Назарука Віктора Львовича та  старшого викладача Новакової Любові Володимирівни  (2021 р.)

Кафедра фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання оснащена потужною матеріально-технічною базою з просторими навчальними кімнатами, які обладнані новітньою мультимедійною технікою, а також сучасним реабілітаційним обладнанням, що кожний рік поновлюється.

Спортивний комплекс має у своєму розпорядженні 2 зали, ігровий зал і зал гімнастики ( в залах працює сучасне електронне табло). Ігровий зал обладнаний для занять з волейболу, баскетболу, міні-футболу, великого тенісу та легкої атлетики, де проходять секційні заняття студентів і підготовка їх для участі у змаганнях, спартакіада і виступах. На базi спортивного корпусу пiд керiвництвом досвiдчених працівників кафедри-тренерів функціонують спортивні секції: мiнi-футбол, волейбол, баскетбол, аеробiка, легка атлетика, шахи, настiльний тенiс та великий тенiс. Зал для атлетичної, ритмічної гімнастики та лікувальної фізкультури, тренажерний зал, який облаштований новітніми тренажерами та спортивним інвентарем.  У спортивному залi встановленi сучаснi  шведськi стінки, на яких можна виконувати  близько 30 фiзичних вправ, 2 велотренажери,  2 бiговi дорiжки, 3 атлетичних тренажери  для розвитку великої групи м'язiв. У студентських гуртожитках працюють центри спорту споряджені сучасними тренажерами, тенісними столами, борцiвськими грушами та iншим спортивним iнвентарем. Пiд керiвництвом iнструкторiв зі спорту та медичних працiвникiв студенти мають змогу змiцнювати здоров'я та удосконалюватися фiзично у вiльний вiд занять час.

В Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання створено всі умови, щоб студенти мали змогу підтримувати свою фізичну форму не лише відвідуючи заняття з фізичного виховання, але й на дозвіллі.

Щосеместрово викладачі кафедри приймають активну участь у розробці нових і вдосконаленні наявних навчально-методичних матеріалів для студентів і викладачів. Професорсько-викладацький склад кафедри систематично оновлює інформацію, що розташована на Web-порталі університету, в СДО Moodle та на платформі Microsoft Teams. Навчальний матеріал, який використовується викладачами на лекціях і практичних заняттях, систематично доповнюється останніми досягненнями теоретичної медицини, що відповідає вимогам практичної медицини. Навчально-методичні матеріали представлені у методичному кутку кафедри. 

Доцент Коваль Володимир Богданович проводить практичне заняття вітчизняним студентам спеціальності «Здоров'я людини» (2015 р.) 

Професор Попович Дарія Володимирівна проводить практичне заняття вітчизняним студентам спеціальності «Здоров'я людини» з використанням мультимедійних засобів навчання (2016 р.)

Асистент Грушко Валентин Валерійович проводить практичне заняття вітчизняним студентам спеціальності «Лікувальна справа» (2018 р.)

Асистент Катерина Володимирівна Миндзів у методичному кутку кафедри (2019 рік) 

Проведення методичної наради кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання в режимі он-лайн через платформу "Microsoft Teams" (2020 р.)

У навчальному процесі широко застосовується дистанційний тестовий контроль знань за системою СДО “Moodle”, який ефективно використовується для визначення вихідного рівня знань з усіх тем предмету. Тестові завдання постійно поповнюються, урізноманітнюються схемами, ситуаційними задачами, малюнками, таблицями, графічними зображеннями. 

У навчальному процесі  застосовується тестовий контроль знань студентів за системою СДО “Moodle” (2020 р.)

У навчальному процесі кафедри на практичних заняттях  застосовуються компактні тренажери THERA-BAND® для розвитку сили, гнучкості і рухливості  (2021 р.)

Студенти на практичному занятті  ознайомилися з тренажерами THERA-BAND®  для розвитку сили, гнучкості і рухливості  (2022 р.)

У 2020 році у зв'язку із оголошеним загально-національним карантином, в карантиних умовах з метою ефективної взаємодії викладача та студента, працівники кафедри використовують СДО Moodle та платформу Microsoft Teams, для подачі студентам навчально-методичного матеріалу.

Он-лайн проведення дисципліни "Терапевтичні вправи" через платформу "Microsoft Teams" , яку проводить доц. Володимир Богданович Коваль  (2020 р.)

Через платформу "Microsoft Teams" доц. Наталія Олегівна Давибіда читає лекцію  для студентів 2 курсу спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія"  (2021 р.)

У 2019 році на базі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання створений кабінет Ерготерапії, де студенти мають можливість вдосконалювати застосовувати практично здобутті теоретичні знання (наприклад, навичок необхідних для самостійного купання, миття рук). У методичний арсенал ерготерапії, в залежності від потреб клієнта, входять: навчальні методики, рухливі ігри (для психомоторного розвитку дитини) та трудова діяльність.

У 2019 Тернопільський національний медичний університет в рамках Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs inUkraine 2018-2021» відбувся перший етап формування лабораторії фізичної терапії. У лабораторії фізичної терапії здійснюється теоретична та практична підготовка студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія".

Асистент Анастасія Василівна Бай проводить практичне заняття  в кабінеті Ерготерапії (2019 р.) 

Асистент Анастасія Василівна Бай проводить практичне заняття  в кабінеті Ерготерапії (2019 р.) 

Студенти мають можливість здобувати теоретичні знання та практичні навички на кафедрі фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання  (гуртожиток №4 та спортивнийй корпус), в лабораторії з фізичної терапії, в кабінетах ерготерапії - Міська комунальна лікарня3,  «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня»   студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія".

Студент 4-го курсу спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" під час проведення тесту BOX and BLOX ( 2022 р.)

Студенти 4-го курсу спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" -"Робота з пацієнтом в кабінеті ерготерапії" ( 2022 р.)


Після повномасштабного вторгнення російської федерації в Україну викладачі продовжують активно працювати із здобувачами вищої освіти. В умовах воєнного стану використовуючи платформи СДО " Moodle" та Microsoft Teams викладачі кафедри читають лекції та проводять практичні заняття за очною та змішаною формами навчання.

Асист. Катерина Миндзів проводить практичне заняття для іноземних студентів, які навчаються за змішаною формою навчання ( 2022р.)

У 2023 році викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проводять практичні заняття та читають лекції на навчальних та клінічних базах кафедри в режимі оф- лайн та он- лайн використовуючи платформи СДО "Moodle" та "Ms. Teams"

Проф. Попович Д. В. проводить практичне заняття із здобувачами вищої освіти другого( магістерського) рівня вищої освіти у лабораторії з фізичної терапії ( 2023р.).


Асист. Гевко У. П. проводить практичне заняття із здобувачами вищої освіти другого( магістерського) рівня вищої освіти ( 2023 р.)


Доц. Давибіда Н. О. проводить практичне заняття із здобувачами вищої освіти другого( магістерського) рівня вищої освіти  у масажному кабінеті. ( 2023 р.)

Обговорення професорсько- викладацьким складом кафедри документів ( положення та щоденника практики) щодо проведення клінічної практики здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія освітньо- професійної програми « Фізична терапія» (2023 р.)


Проф. Попович Д.В. проводить відеолекцію в онлайн- режимі в системі «Microsoft Teams» для здобувачів вищої освіти другого( магістерського) рівня вищої освіти ( 2023р.).


Завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проф. Дарія ПОПОВИЧ та викладачі кафедри взяли участь в онлайн-семінарі “Місце Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) в освіті фахівців з реабілітації” ( 2023р.)

Доц. Коваль В. Б. проводить практичне заняття із здобувачами вищої освіти другого( магістерського) рівня вищої освіти  у центрі симуляційного навчання. ( 2023 р.)


Доц. Коваль В. Б. проводить практичне заняття із здобувачами вищої освіти другого( магістерського) рівня вищої освіти  у реабілітаційному залі ( 2023р.).


Лабораторія фізичної терапії ТНМУ (2020 -2022 р.) 

Для належного навчання студентів спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти кафедра забезпечена необхідною кількістю монографій, підручників і посібників, а для поповнення бібліотеки сучасною навчальною літературою, адаптованою до системи організації навчального процесу.

На кафедрі створюються творчі колективи для  підготовки та видання навчальних підручників та посібників. Професорсько-викладацький склад кафедри є авторами та співавторами підручників, посібників із відповідних предметів, які використовуються у навчальному процесі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського МОЗ України 1-4 рівнів акредитації. 

Навчально-методичні матеріали, які використовуються у навчальному процесі кафедри (2019-2020 рр.) 

Навчально-методичні матеріали, які використовуються у навчальному процесі кафедри (2021-2022 рр.) 

Щороку викладачі кафедри працюють над підвищенням кваліфікації педагогічної майстерності. 

Викладачі кафедри  фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проф. Дарія Володимирівна Попович, ас. Олена Валентинівна Вайда, ас. Катерина Володимирівна Миндзів взяли участь у «Зимовій школі» проекту REHAB «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs inUkraine 2018-2021».  Програма школи включала в себе актуальні питання сучасної європейської фізичної терапії, зокрема адаптаційні принципи в застосуванні фізичних навантажень для включення, такі як STEP в межах Inclusion Spectrum, TREE та FAMME; рекомендації щодо фізичної активності для людей з обмеженими можливостями; функціональну оцінку людей літнього віку; пацієнторієнтований менеджмент у фізичній терапії – 4-фазний підхід в реабілітації (алгоритми у фізичній терапії); доказова диференційна діагностика у фізичній терапії; клінічне обстеження та фізотерапевтичний менеджмент в ортопедії; клінічне мислення у фізичній терапії

www.tdmu.edu.ua/2020/03/06/zymova-shkola-proektu-rehab-z-fizychnoyi-terapiyi/ 

Фахівці Університету Мюррея (Кентукі, США) – професор зі спортивної медицини, координатор програми медичної освіти у спорті та атлетиці, доктор Прісцила Двеллі та професор здоров’я громади та суспільства, директор програми здоров’я громади та суспільства, доктор Міранда Сью Террі – провели для викладачів Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського тренінг з основ взаємодії фахівців різних спеціальностей у мультидисциплінарній команді (2016 р.)

Представники кафедри медичної реабілітації проф. Мисула Ігор Романович, ас. Завіднюк Юрій Вікторович та кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проф. Попович Дарія В.олодимирівна, ас. Вайда Олена Валентинівна, ас. Миндзів Катерина Володимирівна, а також студенти-магістри Левчук Ольга, Телиця Євгеній, Бенько Віталій взяли участь у «Зимовій школі» проекту REHAB «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs inUkraine 2018-2  021» (2020 р.)

Учасники проекту REHAB "Зимові школи"  проф. Дарія Володимирівна Попович, ас. Олена Валентинівна Вайда, ас. Катерина Володимирівна Миндзів (2019 р.)  

асистент Катерина Володимирівна Миндзів учасник інтерактивного майстер-класу з поглиблення знаннь та практичних навичків (2019 р.) 

 18-29 листопада 2019 року асистент кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Анастасія Василівна  Бай пройшла фахове стажування з ерготерапії на базі кафедри ерготерапії факультету реабілітації.

www.tdmu.edu.ua/2019/12/05/asystent-kafedry-fizychnoyi-terapiyi-ergoterapiyi-ta-fizychnogo-vyhovannya-tnmu-projshla-fahove-stazhuvannya-u-varshavi/  

14-17 червня 2019 року в м. Київ відбувся семінар з прикладнної кінезіології, яку провів канд.мед.наук, президент УАПК  Гліб Костянтинович Кірдогло. У семінарі взяла участь асистент кафедри Валентина Іванівна Бондарчук. Викладач працюючи над підвищенням кваліфікації взяла  участь і в наступних  семінарах №2 (4.10.2019), №3  (31.01.-2.02.2020), які присвячені прикладній кінезіології.

Бай А.В. з отриманим сертифікатом після проходження фахового стажування (2019 р.)

к.мед.н., президент УАПК  Гліб Костянтинович Кірдогло і асистент Валентина Іванівна Бондарчук.  Участь у  семінарі пропедевтики професійної прикладної кінезіології (2019 р.) 

12-14 грудня 2019 р. в місті Києві на базі НМАПО відбувся I-й Національний конгрес фізичної та реабілітаційної медицини «Фізична та реабілітаційна медицина в Україні: практичне впровадження мультипрофесійної реабілітації в закладах охорони здоров’я». Від кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання на конгресі були присутні професор Дарія Володимирівна Попович та асистент Оксана Леонідівна Яворська.  Впродовж двох днів конгресу викладачі мали  змогу ознайомитися з доповідями провідних фахівців, у яких був представлений реабілітаційний досвід закладів Європи та України. 

Учасники I-го Національноого конгресу з фізичної та реабілітаційної медицини професор Дарія Володимирівна Попович та асистент Оксана Леонідівна Яворська  (2019 р.)

професор Дарія Володимирівна Попович та асистент Оксана Леонідівна Яворська взяли участь у I-му Національному конгресі з фізичної та реабілітаційної медицини  (2019 р.)

Викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання  постійно працюють над підвищенням педагогічної майстерності, проходячи навчання підготовлене в рамках створення національної системи протидії та попередження булінгу (цькування) в закладах освіти Міністерством освіти і науки України за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» та українського громадського проекту масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Основні питання, які вивчали та аналізували: Що таке булінг (цькування)? Які його прояви? Які причини та наслідки булінгу (цькування)? Як правильно реагувати викладачам, студентам коли він/вона стають учасниками ситуації? Як організувати системну роботу з протидії та попередження булінгу (цькування) в закладі освіти? Як діагностувати наявність булінгу (цькування) в колективі? Який алгоритм дій у разі його виявленні? До кого звертатись по допомогу? Які практичні інструменти має знати кожен на випадок, якщо він/вона стає учасником булінгу (цькування) в освітньому процесі? Як викладачеві вберегти себе від вигорання під час роботи з ситуацією? Як запровадити системну протидію булінгу (цькування) в закладі освіти? Які практичні інструменти створення безпечного середовища в закладі освіти? В результаті викладачі здобули компетенції: -  загальні: здатність співпрацювати з іншими людьми, вміння конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти, критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, ініціативність; -  фахові: професійно-педагогічна, інформаційно-комунікаційна, емоційно-етична компетентність.

Критичне мислення та освітній процес, побудований на його засадах, за останні 10 років стали основою освітніх реформ у провідних країнах Європи. Всесвітній економічний форум у Давосі регулярно складає перелік актуальних навичок, необхідних для успішної кар'єри. За останні роки критичне мислення піднялося в рейтингу цих навичок з 4 місця (навички для 2015 року) до 2 місця (навички, які будуть важливими в 2020 році). Уміння критично мислити забезпечує науково-технічний і суспільний прогрес та є запорукою демократії, а освіта відіграє в його розвитку першорядну роль. Критичне мислення забезпечує самостійні та відповідальні дії, а також характеризується самовдосконаленням. Запропонований курс дозволив викладачам кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання опанувати стратегії та процедури критичного мислення, що дасть змогу підвищити особистісну ефективність та успішність ухвалених рішень. Ознайомлення з теорією та методикою навчання критичного мислення посилить методологічну підготовку й сприятиме успішності  викладацької діяльності. Викладачі після проходження курсу "Критичного мислення для освітянин" можуть цілеспрямовано моделювати емоції під час освітнього процесу, розробити власні методики навчання, засновані на теорії розвитку критичного мислення.  

Курс "Захист прав людей з інвалідністю" представлений громадською організацією «Боротьба за права» в межах проєкту «Fight for Rights: Зміцнення захисту прав людей з інвалідністю в Україні», який виконується за підтримки Фонду прав людини Посольства Королівства Нідерландів в Україні.   Курс допоміг викладачам отримати навички з різних методів захисту прав людини як на національному, так і на міжнародному рівні.

Сертифікати викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання з відкритих онлайн-курсів Prometheus (2019 р, 2020 р.)

У 2019 році завідувач кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання проф. Дарія Попович пройшла підготовку з фізіотерапії та ерготерапії (6 травня - 24 травня 2019 р.). Навчання включало академічні аспекти фізіотерапії та ерготерапії. 

Кожного року професорсько-викладацький склад кафедри активно працює над професійним саморозвитком, відвідуючи різні семінари, тренінги, конференції, вебінари, круглі столи як очно так і в форматі он-лайн. 

Це питання легеневих і позалегеневих функцій легень, складного взаємопов'язаного впливу роботи органів і систем організму на легені, вдумливої роботи фізичного терапевта із реанімаційними хворими, уважного формулювання реабілітаційних завдань із використанням МКФ та необхідності розуміти і впроваджувати легеневу реабілітацію. 

Сертифікати професорсько-викладацького складу кафедри  (2019 р, 2020 р.)

15 листопада 2020 р. в м.Тернопіль на базі квіткового маркету «КвітоЦентр»  був зафіксований рекорд з масажу представником Книги рекордів України. Організатором рекорду України з «Королівського вогняного масажу» став Тернопільський національний медичний університет імені І.Горбачевського, а саме представники кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання – завідувач кафедри, проф. Дарія Володимирівна Попович, доц. Наталія Олегівна Давибіда, доц. Володимир Богданович Коваль та ас. Валентина Іванівна Бондарчук. Представлена методика для встановлення рекорду була розроблена доцентом кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Наталією Олегівною  Давибідою. 

доц. Наталія Олегівна Давибіда з авторською методикою на час встановлення рекорду України з «Королівського вогняного масажу» (2020 р.)

асист. Валентина Іванівна Бондарчук на час встановлення рекорду України з «Королівського вогняного масажу» (2020 р.)

доц. Володимир Богданович Коваль на час встановлення рекорду України з «Королівського вогняного масажу» (2020 р.)

У липні 2021 року асистент Вайда Олена Валентинівна пройшла навчання і "Школі реабілітаційної медицини УКУ". Це були неймовірно яскраві, плідні та позитивні два тижні, з 5 по 17 липня 2021 року. Понад 40 учасників з різних куточків України під керівництвом 13 тренерів, які практично працюють у ролі ерготерапевтів, провели інтенсивний навчальний курс "Train the practitioners 2021: Occupational therapy skills for health care professionals course” - Навчальний курс "Навички ерготерапії для фахівців у сфері охорони здоров'я", на базі Українського_католицького_університету. Під час якого всі учасники спілкувались, ділились досвідом, ідеями та вдосконалювались у практичних навичках з ерготерапії. Завершився навчальний курс підведенням підсумків, обговореннями та словами вдячності. Як приємний бонус - всі присутні написали "Лист собі у майбутнє".

Асистент Вайда Олена Валентинівна пройшла навчання і "Школі реабілітаційної медицини УКУ" "Train the practitioners 2021: Occupational therapy skills for health care professionals course” (2021 р.)

В 2020-2021 навчальному році у зв’язку з карантиними обмеженнями по проведенню спортивних змагань студенти університету успішно виступали в індивідуальних видах спорту. Cтудент 3 курсу медичного факультету Прокопа Віталій встановив новий рекорд Європи на турнірі EPA WPA WORLD GRAND CUP який пройшов 26-29 листопада 2020 року у місті Луцьк.

Студент 3 курсу медичного факультету Прокопа Віталій встановив новий рекорд Європи на турнірі EPA WPA WORLD GRAND CUP (2020 р.)

ВИКЛАДАЧІ ТА СТУДЕНТИ ТНМУ ВЗЯЛИ УЧАСТЬ У НАВЧАЛЬНО- ПРАКТИЧНОМУ ТРЕНІНГУ З РЕАБІЛІТАЦІЇ. 13- 15 вересня 2022 року проходили на базі Тернопільської обласної психоневрологічної лікарні навчально-практичні тренінги: «Документування надання реабілітаційних послуг в рамках Міжнародної класифікації функціонування,  обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)» та «Реабілітація в умовах надзвичайних ситуацій », в яких  взяли участь заклади охорони здоров’я міста Тернополя та області, а також  Тернопільський національний медичний університет ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України.   Представниками ТНМУ ім. І. Я. Горбачевського були викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання та викладачі кафедри медичної реабілітації,  а також студенти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».   

13 - 15 вересня 2022 року проводили навчальні тренінги - Мар’яна Гординська, фізичний терапевт, координатор реабілітаційних закладів в Україні Momentum Wheels for Humanity (Україна), Владислав Талалаєв, фізичний терапевт, наставник закладів освіти та реабілітації в Україні Momentum Wheels for Humanity (Україна) та Сесій Дюпре, ерготерапевт, консультант з питань реабілітації в умовах надзвичайних ситуацій (Франція).

13 вересня 2022 року відбувся тренінг «Документування надання реабілітаційних послуг в рамках Міжнародної класифікації функціонування,  обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)» (тренери Мар’яна Гординська та  Владислав Талалаєв), в якому було представлено модель документування надання реабілітаційних послуг відповідно до норм українського законодавства та міжнародних рекомендацій в рамках Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ). Цю модель розробили та представили фахівці організації Momentum Wheels for Humanity в рамках проєкту «Покращення реабілітаційних послуг в системі охорони здоров’я » (SRSHS), що реалізується за сприяння Агенства США з міжнародного розвитку (USAID- US Agency for International Development). Програма даного тренінгу передбачала лекцію «Філософія МКФ в менеджменті надання реабілітаційних послуг» та практичну частину «Планування надання реабілітаційних послуг в рамках філософії МКФ».

14 - 15 вересня 2022 року  програмою тренінгу  «Реабілітація в умовах надзвичайних ситуацій» (тренер Сесій Дюпре)  було передбачено базовий теоретичний курс із наступних тем: «Реабілітаційна допомога при захворюваннях опорно- рухового апарату, клінічні характеристики і принципи лікування», «Допоміжні засоби пересування», «Базові відомості щодо підбору адаптивних засобів реабілітації», а також клінічні практики при пасивній мобілізації суглобів верхньої та нижньої кінцівок, базові реабілітаційні тести та базові терапевтичні вправи при переломах.

Запропонована документація, яка була представлена у тренінгу «Документування надання реабілітаційних послуг в рамках Міжнародної класифікації функціонування,  обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)» - це результат трирічної роботи команди проекту SRSHS. Вона розроблена в рамках МКФ, відповідає вимогам Національної службу здоров’я Ураїни (НСЗУ) та нормативним документам, які визначають та регулюють порядок організації надання реабілітаційних послуг в Україні. До співпраці в даному проекті були залучені і кращі міжнародні  фахівці. Консультантом команди SRSHS була Ліза Керол- старший фізичний терапевт Національного реабілітаційного центру «Ранчо Лос Амігос» (Каліфорнія, США), де вона відповідала за якість та моніторинг ведення документації фахівцями закладу. Розроблена модель документування надання реабілітаційних послуг – це не тільки про аналіз кращих міжнародних практик, але і досвіду і врахування вимог чинного законодавства України. Даний документ відповідає українським реаліям і водночас відповідає усім національним вимогам та рекомендаціям».  Зі слів Мар’яни Гординської «Робота із клінічною освітою- окремий напрям роботи проекту. І стандартні операційні процедури, документування надання реабілітаційних послуг повинні бути частиною навчальної програми. Це допоможе більш ефективно організувати клінічні практики на базах закладів охорони здоров’я України та, водночас, якісніше проводити клінічні практики вищим навчальним закладам України, які навчають студентів за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія».

Участь у навчально-практичних тренінгах дало змогу усім присутнім набути базові теоретичні знання та практичні навики щодо документування надання реабілітаційних послуг в рамках Міжнародної класифікації функціонування,  обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ) та проводити реабілітаційні заходи в умовах надзвичайних ситуацій в сучасних умовах.

проф. Попович Д.В. з організаторами тренінгу  Владиславом Талалаєвим (фізичний терапевт, наставник закладів освіти та реабілітації в Україні організації Momentum Wheels for Humanity) та Мар’яною  Гординською  (фізичний терапевт, координатор реабілітаційних закладів в Україні організації Momentum Wheels for Humanity) на тренінгу "Модель документування надання реабілітаційних послуг  в рамках Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)"  (2022 р.)

Викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання та студенти спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" , та інші учасники  з організаторами тренінгу  Владиславом Талалаєвим (фізичний терапевт, наставник закладів освіти та реабілітації в Україні організації Momentum Wheels for Humanity) та Мар’яною  Гординською  (фізичний терапевт, координатор реабілітаційних закладів в Україні організації Momentum Wheels for Humanity) на тренінгу "Модель документування надання реабілітаційних послуг  в рамках Міжнародної класифікації функціонування, обмеження життєдіяльності та здоров’я (МКФ)"  (2022 р.)

Тренер - Сесіль Дюпре, ерготерапевт, консультант із питань реабілітації в умовах надзвичайних ситуацій проводить практичну частину  тренінгу на тему «Реабілітація в умовах надзвичайних ситуацій» для учасників (2022 р.)

25-26 травня 2023 р. на базі КНП "ТОКПНР" ТОР проходив семінар- тренінг " Роль реабілітаційної команди  в житті пацієнта з травмою спинного мозку. Інтерв'ю МКФ з пацієнтами з ТСМ ", який організовано Всеукраїнським об'єднанням осіб з інвалідністю " Група активної реабілітації" спільно з Тернопільською обласною клінічною психоневрологічною лікарнею Тернопільської обласної ради в рамках проєкту " Покращення реабілітаційних послуг у системі охорони здоров'я", який реалізується JSI Research & Training Institute Inc та Momentum Wheels for Humanity за підтримки Агенства США з міжнародного розвитку ( USAID). В даному заході взяли участь викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, а також здобувачі вищої освіти спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія».  

В перший день семінару вивчали: 

В другий день семінару вивчали:

Викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання та студенти спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" , та інші учасники в перший день тренінгу ( 2023р.). 

Викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання та студенти спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" , та інші учасники під час проходження практичної частини тренінгу( 2023р.).

З 19 по 24 червня 2023 року на базі Тернопільської обласної клінічної психоневрологічної лікарні відбулася практична частина навчального тренінгу "Основи фізичної терапії в неврології" який відбувався в рамках проекту «Зміцнення реабілітаційних послуг у системі охорони здоров’я», що фінансується агентством США з міжнародного розвитку USAID та імплементується Momentum Wheels for Humanity (MWH). Тренінг проводив

керівник координаторів клінічного навчання, фізичний терапевт Романишин Микола Ярославович. Зустріч проводилась із колективом лікарні.

Також були присутні викладачі кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського Національного медичного університету ім. І.Я. Горбачевського МОЗ України.

Метою візиту було впровадження науково-доказової практичної діяльності та трансформація теоретичних знань у практичні клінічні навички для зміцнення системи клінічної освіти фізичного терапевта.

Під час навчання було проведено розбір і практичне застосування шкали Rancho Los Amigos, теорії моторного контролю та аналіз патологічної ходи.

Завідувачка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Дарія Попович та колектив кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, а також інші учасники під час проходження практичної частини навчального тренінгу( 2023р.).

Вивчення дисциплін "Теорія і методика фізичної культури" - 1 курс, "Види оздоровчо – рухової активності" - 2 курс проходить для студентів 2 курсу  спеціальності 227 “Фізична терапія, ерготерапія” і є основою для вивчення таких дисциплін як: терапевтичні вправи, основи фізичної терапії, основи спортивної медицини, новітні технології оздоровчо – рухової активності та інших. Заняття проводяться у гімнастичному та спортивних залах ТНМУ. Основною складовою у "Теорія і методика фізичної культури" - 1 курс, "Види оздоровчо – рухової активності" - 2 курс є вивчення теорії та методики фізичного виховання. Студенти навчаються складати комплекси вправ з предметами і без предметів з різних вихідних положень, отримують знання про фізичні якості людини і вміння удосконалювати їх в процесі фізичного навантаження, оволодівають навиками гри в баскетбол, футбол, волейбол, настільний теніс та інших видів спорту. Зміцнення і збереження здоров’я є пріорітетним напрямком у роботи зі студентською молоддю. Види оздоровчо – рухової активності викладають доцент кафедри Назарук В. Л. та старший викладач Новакова Л.В.

Доцент кафедри Назарук В. Л. та старший викладач Новакова Л.В. проводять заняття з дисципліни "Види оздоровчо – рухової активності" для студентів, які навчаються за спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" (2021 р.)

Доцент кафедри Новакова Л.В. проводять заняття з дисципліни "Теорія і методика фізичної культури" для студентів, які навчаються за спеціальності 227 "Фізична терапія, ерготерапія" (2022 р.)

З  26.02.2023  р. по 05.03.2023 р. доцентка кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Тернопільського національного медичного університету імені І.Я. Горбачевського Валентина Бондарчук взяла участь у міжнародному фаховому стажуванні з реабілітації на навчальних та клінічних базах Словаччини та Німеччини.

Під час фахового стажування з реабілітації в м. Кошице (Словаччина) на базі університетської клініки  ім. Павла Йожефа Шофарика  учасники фахового стажування прослухали доповіді проф. Вільяма Доніча з університету ім. Павла Йожефа Шофарика,  проф. Павола Терека з  Східно-Європейського центру серцево-судинних захворювань,  проф. Петера Такача з університетської клініки ім. Луї Пастера – Центр реабілітаційної медицини. Після прослуховування доповідей спікерів для учасників фахового стажування у форматі «круглого столу» було проведено обмін інформацією  щодо реабілітації пацієнтів із патологією опорно-рухового апарату та ролі  мультидисциплінарної команди на прикладі клінічних випадків.

Під час фахового стажування в реабілітаційному центрі Hendi (м. Пьєштяни, Словаччина) медичний директор  Мар’ян Маркеч та  фізичні терапевти відділення дітей старшого та дорослого вік ознайомили учасників з роботою реабілітаційного центру Hendi. Фізичні терапевти ознайомили з  методами  реабілітації  дітей з ДЦП, порушеннями м'язового тонусу,  аутизмом у поєднанні із затримкою фізичного розвитку, порушеннями діяльності опорно-рухового апарату, які запроваджені в реабілітаційному центрі Hendi для неврологічних та  ортопедичних пацієнтів. Окрім цього, спеціаліст по роботі з підвісною системою Юрай Ноздровицький ознайомив учасників з роботою підвісної системи в даному центрі, яку також використовують для реабілітації дітей при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату. Під час фахового стажування з реабілітації в клініці  Kliniken Schmieder (м.Аленсбах, Німеччина) генеральний  директор Пауль-Георг Фридрих ознайомив з роботою  реабілітаційної клініки, яка займається лікуванням та реабілітацією пацієнтів з неврологічними захворюваннями різного ступеня важкості як в гострий період, так і на різних етапах реабілітації.

Доц. Валентина БОНДАРЧУК в реабілітаційному центрі Hendi (м. Пьєштяни, Словаччина) ознайомилася з роботою підвісної системи яку використовують для реабілітації дітей при порушеннях діяльності опорно-рухового апарату ( 2023 р.)

Доц. Валентина БОНДАРЧУК під час фахового стажування з реабілітації в клініці  Kliniken Schmieder (м.Аленсбах, Німеччина) ( 2023 р.).

У роботі кафедри проводиться робота щодо засвоєння та оволодіння студентами практичних навичок, що свідчить про практично орієнтоване спрямування навчального процесу. У відповідності до затверджених МОЗ України Галузевих стандартів вищої освіти на кафедрі створено перелік засвоєння практичних навичок студентів усіх спеціальностей, які внесено у лінії практичних навичок (матрикули). Результати складання матрикулів дозволяють проконтролювати кінцевий рівень оволодіння студентами необхідних практичних навичок, а також відображають ефективність роботи викладачів кафедри на практичному занятті. 

З 2019 року на кафедрі було запроваджено здачу об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) вітчизняними студентами  медичного факультету спеціальності «Фізична терапія, ерготерапія». Складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) є складовою частиною атестації випускників, адже окрім теоретичних знань студенти мають змогу продемонструвати свої практичні навики під час проходження об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ) на базі симуляційного центру, який є гордістю Університету.  

Проведення теоретичної частини практично-орієнтованого державного іспиту для студентів медичного факультету (2019 р.)

Складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ)  (2019 р.)

У червні 2021 року відбулася атестація випускників за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Атестація випускників проведена у відповідності до «Положення про порядок проведення атестації випускників за спеціальністю   227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».  Атестація випускників-бакалаврів відбулася шляхом проведення комплексного кваліфікаційного іспиту  та  складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту .

Атестація випускників  за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», рівня вищої освіти «Магістр» денної та заочної форм навчання.  Атестація випускників проведена у відповідності до «Положення про порядок проведення атестації випускників за спеціальністю   227 «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» і відбулася  шляхом проведення: - комплексного кваліфікаційного іспиту; - складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ); - публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Атестаційна комісія  у складі голови  атестації випускників  завідувача кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, професора Шведа Миколи Івановича, завідувачки кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, професора Попович Дарії Володимирівни, доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Коваля Володимира Богдановича,  професора кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги  Сусли Олександра Богдановича,  доцента кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги  Кіцака Ярослава Мироновича, завідувача кафедри медичної реабілітації, професора Мисули Ігора Романовича, професора  кафедри медичної реабілітації Голяченка Андрія Олександровича під час здачі студентами першого (бакалаврського) рівня вищої освіти  комплексного кваліфікаційного іспиту (2021 р.) 

Захист магістерських робіт як складової атестації випускників за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" у складі професорсько-викладацького складу профільних кафедр та представника деканату (2021 р.) 

Секретар атестаційної комісії Бондарчук Валентина Іванівна на час проведення інструктажу з  складання ОСКІ для студентів під час атестації випускників (2021 р.) 

Студентки 4  курсу за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія"  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти під час проходження  практичних навичок з ОСКІ (2021 р.) 

Атестація випускників  у 2022 році за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти проводилась у відповідності до «Тимчасового положення про організацію та порядок проведення атестації випускників у Тернопільському національному медичному університеті імені  І.Я. Горбачевського МОЗ України в умовах воєнного стану» в дистанційному форматі у формі практично-орієнтованого іспиту. 

Атестація випускників у 2022 році за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» галузі знань 22 «Охорона здоров’я» другого (магістерського) рівня вищої освіти проводилася у відповідності до «Тимчасового положення про організацію та порядок проведення атестації випускників у Тернопільському національному медичному університеті імені  І.Я. Горбачевського МОЗ України в умовах воєнного стану з використанням онлайн зв’язку за попередньо затвердженим графіком, та включатиме в себе комплексний практично-орієнтований кваліфікаційний іспит та захист кваліфікаційних (магістерських) робіт.

Проведення комплексного практично-орієнтованого  кваліфікаційного іспиту для студентів медичного факультету в умовах воєнного стану з використанням онлайн зв'язку (2022 р.)

 У червні 2023 року відбулася атестація випускників  за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», другого ( магістерського) рівня вищої освіти.  Атестація випускників проведена у відповідності до «Положення про порядок проведення атестації випускників за спеціальністю   227 «Фізична терапія, ерготерапія» другого (магістерського) рівня вищої освіти у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України» і відбулася  шляхом проведення: - єдиного державного кваліфікаційного іспиту; - складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту (ОСКІ); - публічного захисту кваліфікаційної роботи.

Складання об'єктивного структорованого клінічного іспиту ( ОСКІ) здобувачами вищої освіти другого ( магістерського) рівня вищої освіти під час атестації випускників (2023 р.)

Атестаційна комісія  у складі голови  атестації випускників  завідувача кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги, професора Шведа Миколи Івановича,  доцентки кафедри невідкладної та екстреної медичної допомоги  Мартинюк  Лариси Петрівни, заступник декана медичного факультету, доцента Сопель Ольги Миколаївни, завідувачки кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання, професора Попович Дарії Володимирівни, доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Коваля Володимира Богдановича, доцента кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання  Давибіди Наталі Олегівни, завідувача кафедри медичної реабілітації, професора Мисули Ігора Романовича, професора  кафедри медичної реабілітації професора  Бакалюк Тетяни Григорівни, професора кафедри медичної реабілітації Голяченка Андрія Олександровича під час захисту кваліфікаційних робіт здобувачами другого ( магістерського) рівня вищої освіти  (2023 р.) 

Захист кваліфікаційних робіт як складової атестації випускників за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія" у складі професорсько-викладацького складу профільних кафедр та представника деканату (2023р.) 

У червні 2023року відбулася атестація випускників за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія», першого (бакалаврського) рівня вищої освіти. Атестація випускників проведена у відповідності до «Положення про порядок проведення атестації випускників за спеціальністю   227 «Фізична терапія, ерготерапія» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти у Тернопільському національному медичному університеті імені І.Я. Горбачевського МОЗ України».  Атестація випускників-бакалаврів відбулася шляхом проведення ЄДКІ ( Крок-1)  та  складання об’єктивного структурованого клінічного іспиту .

Здобувачі вищої освіти 4  курсу за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія"  першого (бакалаврського) рівня вищої освіти під час проходження  практичних навичок з ОСКІ (2023 р.) 

Секретар атестаційної комісії , доц. Валентина БОНДАРЧУК на час проведення інструктажу з  складання ОСКІ для студентів під час атестації випускників (2023 р.) 

Здобувач вищої освіти 4 курсу під час здачі практичних навичок ( 2023 р.)

8 травня 2023 року на базі центру симуляційного навчання Тернопільського національного медичного університету ім. І. Я. Горбачевського МОЗ України  відбувся підсумковий контроль з «Клінічна практика з фізичної терапії при травмах та порушеннях діяльності опорно- рухового апарату» у формі ОСКІ (об’єктивного структурованого клінічного іспиту). Згідно Положення про проведення клінічної практики здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 227 Фізична терапія, ерготерапія освітньо-професійної програми «Фізична терапія» викладачами кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання було підготовлено 8 станцій. Усі станції здобувачі вищої освіти проходили згідно розробленого маршрутного листа.


Здобувачі вищої освіти за спеціальністю 227 "Фізична терапія, ерготерапія"  другого( магістерського) рівня вищої освіти під час проходження  практичних навичок з ОСКІ (2023 р.) 

асист. кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Олена ВАЙДА проводить інструктаж із складання ОСКІ для здобувачів вищої освіти другого(магістерського) рівня вищої освіти(2023р.).

Доц. кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Наталя ДАВИБІДА та асист. Уляна ГЕВКО проводять об’єктивний структурований клінічний іспит для здобувачів вищої освіти 1 курсу другого( магістерського) рівня вищої освіти( 2023р.).

Доц. кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Валентина БОНДАРЧУК та асист. Андрій ГАВРИЛЕНКО проводять об’єктивний структурований клінічний іспит для здобувачів вищої освіти 1 курсу другого( магістерського) рівня вищої освіти( 2023р.).

Доц. кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання Володимир КОВАЛЬ та асист. КАТЕРИНА МИНДЗІВ проводять об’єктивний структурований клінічний іспит для здобувачів вищої освіти 1 курсу другого( магістерського) рівня вищої освіти( 2023р.).