Монографії, видані викладачами кафедри:

  • Грицак М.В. Мінеральні води трускавського родовища «Воротище» «Мирослава» і «Христина»: монографія / М.В.Грищак, Н.С. Бадюк, Д.В. Попович,В.А. Жуков. Торунь. UMK. - 2022. - 214 с.

Патенти, отримані викладачами кафедри:

  • Пат. № 63997 Спосіб моделювання політравми. / Козак Д.В. - № 372.1.14 - Український центр науково медичної інформації та патентно-ліцензійної роботи - нововведення. - Київ – 2015. – 1 с.

  • Пат. 82235 Україна, МПК G 09 В 23/28. Спосіб моделювання бронхолегеневої патології / Марущак М.І., Беський В.О., Грищук Л.А., Козак Д.В.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u 201301797 ; заявл. 14.02.13 ; опубл. 25.07.13, Бюл. 14.

  • Пат. 63997 Україна, МПК G 09 В 23/28. Спосіб моделювання політравми / Козак Д.В.; заявник і патентовласник Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського. – № u 201104110 ; заявл. 05.04.11 ; опубл. 25.10.11, Бюл. 20.

  • Пат. 50307А. Україна, МПК G 09В23/28 № 2001128765, заявлено 18.12.2001; опубл. 15.10.2002, Бюл. №3 – 2с. Р.Й.Вайда, І.Є.Герасимюк, О.В. Вайда. Спосіб моделювання двосторонньої обширної резекції легень.