Тернопільський національний медичний університет є учасником Програми Європейського Союзу Еразмус+ «Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs inUkraine 2018-2021». Завдяки реалізації цього проекту відбувся перший етап формування лабораторії фізичної терапії. За кошти Європейського Союзу придбано новітнє обладнання для практичного навчання студентів спеціальності 227 «Фізична терапія, ерготерапія» ( пристрій для реабілітації MOTOmed viva 2, універсальні сходи для навчання ходьби з похилою рампою S/U, реабілітаційні столи з електричним регулюванням висоти, мануальний столик для реабілітації з навантаженням, ортопедичний пристрій PARAMOBIL з статично-динамічним модулем, універсальна кабіна для підвісної терапії WSC-4).

Лабораторія фізичної терапії ТНМУ (2020 р.)

Професорсько-викладацький склад кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання забезпечує консультативний прийом хворих в КЗ ТОР «Тернопільська університетська лікарня» , Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації. Практичні навики студенти за спеціальностями «Лікувальна справа», «Стоматологія», за напрямом підготовки «Здоров’я людини», спеціальностями «Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія» відпрацьовують під час занять на базі Тернопільської університетської лікарні із застосуванням розроблених індивідуальні реабілітаційні програми для хворих з різною патологією. 

Професори та доценти, як куратори відділень, здійснюють щотижневі планові обходи в кардіологічному, ендокринологічному, пульмонологічному, гематологічному, гастроентерологічному відділеннях ТУЛ; ведуть консультативний прийом хворих в обласній та районній поліклініці; регулярно проводять консиліуми і клінічні розбори. 

Застосування індивідуальних реабілітаційних програм в клініці з урахуванням підібраного комплексу вправ та масажу відповідно до режиму та діагнозу дає можливість студентам проводити як лікувальні, так і оздоровчі заходи серед хворих, які знаходяться в стаціонарних умовах, а також спостерігати їх впродовж тривалого періоду часу під час перебування в Більче-Золотецькій обласній фізіотерапевтичній лікарні реабілітації.

Відповідно навчальних програм для студентів за напрямом підготовки «Здоров’я людини», спеціальностей «Фізична реабілітація» та «Фізична терапія, ерготерапія» передбачено клінічну практику на базі Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації, на базі Тернопільської обласної комунальної загальноосвітньої школи – інтернату для дітей з наслідками поліомієліту та дитячого церебрального паралічу, центру фізичної реабілітації «Актив Лайф», спілки інвалідів «Сильні духом» та навчально-реабілітаційного центру для дітей м. Живець (Польща). Під час проходження виробничої практики студенти мають змогу удосконалити набуті знання під час роботи із пацієнтами, освоїти нові методи лікування, опрацювати індивідуальні реабілітаційні програми із хворими різних нозологій та застосувати їх на практиці.

Проведення функціональних проб під керівництвом проф. Попович Д.В. та доц. Ковалем В.Б. з студентами медичного факультету під час практичних занять (2018р.) 

На запрошення ТНМУ ім. І.Я.Горбачевського для викладачів кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання та студентів за напрямом підготовки «Здоров’я людини», спеціальностями «Фізична реабілітація», «Фізична терапія, ерготерапія»  періодично проводяться лекції, майстер-класи з різних методів фізичної реабілітації директором навчально-реабілітаційного центру для дітей м. Живець (Польща), лікарем-реабілітологом Ренатою Блехою та засновником і власником клініки «Clarkson Sports & Physio Clinic» у м. Торонто (Канада), фізичним терапевтом Ренатою Роман, що дає можливість ознайомитися з світовими новітніми реабілітаційними технологіями, які застосовуються в лікарнях та реабілітаційних центрах за кордоном. 

Викладачі кафедри своєчасно навчаються на курсах підвищення лікарської кваліфікації, що підтверджено відповідними посвідченнями та сертифікатами. Більша половина викладачів кафедри має вищу категорію з відповідних спеціальностей. 

Професорсько-викладацький склад здiйснюють щотижневi плановi обходи в кардіологічному, терапевтичному відділеннях стаціонару; ведуть консультативний прийом хворих; регулярно проводять консиліуми і клінічні розбори. Асистенти курують хворих та здійснюють консультацiї в iнших вiддiленнях. Колектив кафедри завжди забезпечує організацію та проведення клінічних та патолого-анатомічних конференцій, організацію курсів для підвищення кваліфікації спеціалістів практичної медицини Також органiзовує i проводить науково-практичнi й клiнiко-морфологiчнi конференцiї. 

асист. Вайда О.В. разом зі студентами магістрами 2 курсу на занятті проводять обстеження пацієнта  (2018 р.) 

Проходження ознайомчої виробничої практики під керівництвом фізичного терапевта Анни Павлак зі студентами за напрямом підготовки «Здоров’я людини» в навчально-реабілітаційному центрі м. Живець, (Польща) (2018 р.) 

Із 03 червня по 9 червня 2017 року під керівництвом  завідувача кафедри фізичної реабілітації, здоров’я людини та фізичного виховання, проф. Попович Дарією Воодимирівною студенти 4 курсу напрямку підготовки «Здоров’я людини» (Лукащук І., Дяченко М., Коваль О., Перець С.) перебували з ознайомчим візитом в реабілітаційному центрі «Фундація допомоги дітям» в м. Живець (Польща) на запрошення директора центру пані Ренати Блехи. Цей візит відбувся завдяки підписаній спільній українсько-польській угоді між ТДМУ і Фундацією допомоги дітям.

проф. Попович Д.В, асист. Вайда О.В. разом зі студентами прийняли участь в благодійному марші від католицької церкви в м. Живець (Польща) (2017 р.)

проф. Попович Д.В., студенти 4 курсу напрямку підготовки «Здоров’я людини» (Лукащук І., Дяченко М., Коваль О., Перець С.) в реабілітаційному центрі «Фундація допомоги дітям» в м. Живець (Польща) (2017 р.)

Ректор Тернопільського державного медичного університету імені І.Горбачевського, професор Михайло Корда уклав угоду про співпрацю з головним лікарем Більче-Золотецької обласної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації Любомиром Синоверським (https://www.tdmu.edu.ua/2016/01/25/tdmu-pidpysav-ugodu-pro-spivpratsyu-z-bilche-zolotetskoyu-oblasnoyu-fizioterapevtychnoyu-likarneyu-reabilitatsiyi/). В рамках цієї співпраці студенти ТДМУ тепер мають можливість здобувати практичні навички з реабілітації хворих.

Студенти IV курсу медичного факультету за спеціальністю «Здоров’я людини» пройшли виробничу практику на базі обласної комунальної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації, в якій відпрацювали навички з проведення реабілітації за допомогою природних лікувальних факторів. Вони детально ознайомилися з роботою фізіотерапевтичного кабінету, в якому опанували проведення процедур гальванізації, ампліпульсотерапії, дарсонвалізації, індуктотерапії УВЧ\СВЧ-терапії, магнітотерапії, лазотерапії, в барокамері, за допомогою електротерапевтичного апарату «Seragem» та апарату для вакуумного масажу. Студенти також мали можливість практикуватися у відділені теплолікування. Тут вони самостійно здійснювали торфогрязеві, парафіно-озекеритні аплікації, гальваногрязеві процедури, рапні обгортання. 

У відділені водолікування за допомогою працівників закладу робили сірководневі, радонові, бішофітні, перлинні, хвойні, кисневі ванни та ванни з морською сіллю, також ознайомилися з методикою підводної скелетної тракції (тракційна терапія), підводного і ручного масажу, гідрокінезотерапії, душу «Шарко». У відділені лікувальної фізичної культури проводили групові та індивідуальні заняття для хворих з різними нозологічними захворюваннями.

Студенти спеціальності "Здоров'я людини" пройшли виробничу практику на базі Обласної комунальної фізіотерапевтичної лікарні реабілітації  (2017 р.) 


Лікувальними базами кафедри фізичної терапії, ерготерапії та фізичного виховання є Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська  обласна клінічна лікарня» ТОР, Комунальне некомерційне підприємство «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня» ТОР, КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня №2», КНП «Тернопільська комунальна міська лікарня № 3.

      На кафедрі працюють професор – Попович Д.В., доцент- Коваль В.Б.. та  асистенти – Вайда О.В., Миндзів К.В., Гевко У.П., Салайда І.М, Ониськів Л.С

Професорсько - викладацьким складом проводиться консультування пацієнтів у фізіотерапевтичному відділенні з кабінетом ЛФК комунального некомерційного підприємства «Тернопільська  обласна клінічна лікарня» ТОР, та огляди пацієнтів з різною патологією. Проф. Попович Д.В. та доц. Коваль В.Б. проводять сумісний огляд пацієнтів спільно із завідувачкою відділення, які перебувають на лікуванні та реабілітації в даному закладі.

В Тернопільській обласній клінічній психоневрологічній лікарні ас. Вайдою О.В. проводиться лікувальна робота, що ведеться на базі відділення нейрореабілітації (амбулаторна нестаціонарна реабілітація). Проводиться курація пацієнтів з неврологічною та ортопедичною патологією.

Всі працівники кафедри є лікарями фізичної реабілітаційної медицини, пройшовши відповідні курси вдосконалення в стінах ТНМУ.


Професор Попович Д.В. проводить зі студентами розбір індивідуальної програми реабілітації ( 2022р.)

Проф. Попович Д.В. проводить практичне заняття в Тернопільській обласній клінічній лікарні ( 2022 р),


Лікарі ФРМ є частиною мультидисциплінарної команди, що об’єднує в себе роботу спеціалістів різних спеціальностей: ерготерапевта, фізичного терапевта, спеціаліста мовленння (нейрологопеда). Варто зазначити, що працівники кафедри є фахівцями даних спеціальностей. Лікар ФРМ складає індивідуальну реабілітаційну програму, веде пацієнта від моменту поступлення до виписки. Разом команда визначає цілі реабілітаційного процесу, шляхи їх досягнення, методики втручання, кодування діагнозів згідно з міжнародною класифікацією функціональності (МКФ).


 Доц. Володимир КОВАЛЬ на базі Тернопільської обласної клінічної лікарні у травматологічному відділенні з студентами проводить практичне заняття. ( 2022 р. )


Асист. Уляна ГЕВКО Застосовує дошку Євмінова в реабілітаційному процесі пацієнтки з остеохондрозом поперекового відділу хребта. ( 2022 р.)