Дисертації, захищені співробітниками кафедри:

1. Гевко Уляна Петрівна «Роль генетичних та метаболічних факторів у патогенезі цукрового діабету 2 типу, поєднаного з ожирінням на хронічним панкреатитом» 222 Медицина, 22- Охорона здоров‘я ( Тернопіль, 2021)

2. Бондарчук Валентина Іванівна «Ремоделювання структурних компонентів щоки при впливі різних типів запальної реакції за умови експериментального гастродуоденіту» за спеціальністю 14.03.01 - нормальна анатомія (Тернопіль, 2018).

3. Новакова Любов Володимирівна «Формування здоров’язбережувальної компетентності майбутніх лікарів на засадах міждисциплінарної інтеграції» за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (Хмельницьк, 2016).

4. Попович Дарія Володимирівна «Системні порушення в патогенезі раннього і пізнього періодів травматичної хвороби та їх корекція» 14.03.04- патологічна фізіологія (Тернопіль, 2015).

5. Назарук Віктор Львович «Формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій» за спеціальністю 13.00.04 - теорія і методика професійної освіти (Рівне, 2015).

6. Давибіда Наталя Олегівна «Морфофункціональна характеристика довгих кісток за різних режимів рухової активності у віковому аспекті» за спеціальністю – 14.03.01 (Тернопіль, 2010).

7. Вайда Олена Валентинівна «Вплив типу запальної реакції на загоєння кукси бронха у тварин після пульмонектомії» 14.03.04- патологічна фізіологія (Тернопіль, 2005).

Дисертації, які виконані під керівництвом проф. Д.В. Попович:

  • Ковальов Віктор Вікторович. Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.03.04 – патологічна фізіологія. Патогенетичні особливості ураження нирок у раній період скелетної травми різної тяжкості, ускладненого крововтратою (Тернопіль, 2019).