Давибіда Наталія Олегівна


У 1998 році закінчила Тернопільський державний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за спеціальністю " Фізичне виховання".

У 2009 році закінчила Харківський національний фармацевтичний університет за спеціальністю "Фармація".

Кандидат біологічних наук з 2010 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Морфофункціональна характеристика довгих кісток за різних режимів рухової активності у віковому аспекті» за спеціальністю 14.03.01-нормальна анатомія.

Вчене звання доцента присвоєно у 2014 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Є автором та співавтором понад 18 навчально-методичних і наукових публікацій, 3 посібники,   6 свідотств на право власності.