Вайда Олена Валентинівна

У 2000 році закінчила Тернопільську медичниу академію ім. І.Я. Горбачевського за спеціальністю «Лікувальна справа». 

У  2001 році закінчила  інтернатуру з циклу "Терапія”  на базі ФПО ТДМА та в Тернопільській міській клінічній лікарні.

Кандидат медичних наук з 2005 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Вплив типу запальної реакції на загоєння кукси бронха у тварин після пульмонектомії» за спеціальністю 14.03.04 –патологічна фізіологія.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

Є автором та співавтором понад 15 навчально-методичних і наукових публікацій, 1 підручники, 1 патент.