Коваль Володимир Богданович

В 1989 р. закінчив Тернопільський медичний інститут за спеціальністю "Лікувальна справа",  пройшов інтернатуру по терапії в Тернопільській міській лікарні №2. 

Кандидат медичних наук з 1996 року. 

Кандидатська дисертація на тему: «Перебіг вірусних гепатитів А та В у хворих різних соматотипів» за спеціальністю 14.03.09 – 14.00.10 - інфекційні хвороби. 

Вчене звання доцента присвоєно у 2003 році. 

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: 

Є автором 31 наукових і навчально-методичних праць. З них 7 наукових статей у фахових виданнях і 24 тез і матеріалів конференцій (у тому числі міжнародних).