Наукові публікації асистента Салайди І.М.

  • Організація реабілітації хворих із остеохондрозом хребта / Д. В. Попович, В. Б. Коваль, І. М. Салайда, О. В. Вайда, А. В. Руцька // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоровя України. - 2017. - № 3. - С. 92.

  • Організація реабілітації хворих із серцево-судинною паталогією / Козак Д.В., Шафранський В.В., Коваль В.Б., Салайда І.М. // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (84). – С. 94–96.

  • Досвід викладання медичної реабілітації студентам медичного факультету / І. Р. Мисула, Т. Г. Бакалюк, І. М. Салайда // Медична освіта. - 2013. - № 1. - С. 5-7.

  • Особливості больового синдрому у хворих похилого віку з остеоартрозом / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Коваль В.Б., Салайда І.М., Лавріненко О.М. // Український ревматологічний журнал.- 2013.- №3.- С.103-104.

  • Вплив сульфідної бальнеотерапії на метаболізм оксиду азоту та рівень прозапальних цитокінів у хворих остеоартрозом / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда І.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини.- 2013.- №1.- С.100-103.

  • Особливості клініко-інструментальних показників у геронтологічних хворих з остеоартрозом колінних суглобів / Мисула І.Р., Бакалюк Т.Г., Голяченко А.О., Салайда I.М., Левицька Л.В., Коваль В.Б., Лавріненко О.М. // Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль, 2013. - С.167-168.