Наукові публікації асистента Назарука В.Л.

  • Improvement of students' morpho-functional development and health in the process of sport-oriented physical education / K.V. Prontenko, G. P. Griban, I.G. Bloshchynskyi, I.M. Melnychuk, D.V. Popovych, V.L. Nazaruk, S.O. Yastremska, D.O. Dzenzeliuk, I.V. Novitska // Wiadomosci Lekarskie. - 2020. - № 73(1). - Р. 161-168

  • Значення здоровязбережувальних технологій у процесі фізичного виховання майбутніх фізичних терапевтів та ерготерапевтів / В. Л. Назарук // Стратегічне управління розвитком фізичної культури і спорту. Харків. - 2020. – С. 68-72

  • «Формування професійно-прикладної фізичної культури студентів вищих медичних закладів на заняттях з фізичного виховання» / Новакова Л.В., Назарук В.Л. // Матеріали ІІІ-го регіонального науково-практичного семінару приуроченого 15-й річниці створення Тернопільської обласного відділення Олімпійської академії України.\ Іноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді\, 15-16 грудня 2016 року. С.132-134.

  • Особливості фізичної підготовки майбутніх реабілітологів у напрямі формування культури здоров’я / В. Л. Назарук, В. В. Грушко, С. М. Клекот // Вісник наукових досліджень. – Тернопіль, 2016. – Вип. 3 (84). – С. 96–97.

  • Особливості використання здоров’язбережувальних технологій у підготовці майбутніх лікарів / В. Л. Назарук // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». – 2016. – Вип. 1 (38). – С. 187–189.

  • Результати експериментального дослідження формування культури здоров’я майбутніх лікарів засобами здоров’язбережувальних технологій / Назарук В. Л. // Materialy XI Miedzynarodowej naukowi-praktyczhej konferencji «Naukowa przestrzen Europy – 2015» 2015. – Volume 11. Pedagogiczne nauki. S. 85–87.

  • Вплив здоров’язбережувальних технологій на формування культури здоров’я майбутніх лікарів / Назарук В. Л. // Materials of the XI International scientific and practical conference «Science without borders», 2015. – Volume 10. Pedagogical science. - Р. 71–73.

  • Значення фізичного розвитку та фізичнї підготовки для для формування культури здоров’я майбутніх лікарів / Назарук В. Л. // Materialy IX mezinarodni vedecko-praktickal conference «Zpravy vedecke ideje – 2013» – Dil 11. Pedagogika S. 94–96.

  • Культура здоров’я, здоровий спосіб життя та здоров’язбережувальна компетентність студента-медика / Назарук В. Л. // Збірниктез наук.-методолог. семінару «Філософія, методологія, психолого-педагогічні аспекти формування культури здоров’язбереження» ТДМУ іменіІ. Я Горбачевського 2013 С. 38–40.

  • Organization of experimental study on forming a health culture of future doctors by means of health-supporting technologies / V. Nazaruk // Journal of Education, Health and Sport. 2015. – Vol. 5. – No 1. Р. 241–248.