Бай Анастасія Василівна

У 2014 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка з відзнакою за напрямом підготовки «Здоров’я людини».

У 2015 році закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка за напрямом підготовки «Фізична реабілітація».

Кандидат біологічних наук з 2019 року.

Кандидатська дисертація на тему: «Cтатеві та вікові особливості оксидативних процесів у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату» за спеціальністю 03.00.04 – біохімія

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів:

  • Ерготерапія;

  • Вплив особистісної та ситуативної тривожності на стан хворих ішемічною хворобою серця;

  • Інноваційні підходи до фізичного виховання і спорту студентської молоді.

Є автором та співавтором понад 21 навчально-методичних і наукових публікацій.