Наукові публікації асистента Бай А.В.

  • Gender-specific differences of oxidative processes in the population of circulating neutrophils of rats in a setting of prolonged administration of monosodium glutamate / Іnna Krynytska , Mariya Marushchak , Anastasiia Rutska. // Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. - 2019. - 26(2). - P.119-127

  • Особливості застосування технічних засобів у навчальному процесі студентів з дисциплін: «Основи практичної діяльності у фізичній реабілітації (вступ до спеціальності)», «Терапевтичні вправи» та «Біомеханіка та клінічна кінезіологія» / В.І. Бондарчук, А.В. Бай, К.В.Миндзів, О.В.Вайда // Медична освіта. – 2019. – № 3. – С. 6-13.

  • Стан системи нітроген (ІІ) оксиду у щурів за умови «пасивного тютюнокуріння» на тлі тривалого введення глутамату натрію у статевому та віковому аспектах / Руцька А.В., Криницька І.Я. // Вісник проблем біології і медицини. - 2018. - Вип. 1, т. 2 (143). - С. 189-194.

  • Роль активных форм кислорода в механизмах спонтанного апоптоза у крыс при «пассивном курении» на фоне длительного введения натрий глутамата в половом и возрастном аспектах / Руцька А.В. // Sciences of Europe. - 2018. - № 30, т. 1. - С. 9-14.

  • Дослідження ензимної ланки антиоксидантної системи у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрій глутамату у статевому та віковому аспектах / Руцька А.В. // Медична та клінічна хімія. - 2018. № 3, т. 20. - С. 145-153.

  • Дослідження окиснювальної модифікації білків у щурів за умови дії тютюнового диму на тлі застосування натрію глутамату у статевому та віковому аспектах / Руцька А.В. // Український біофармацевтичний журнал. - 2018. - № 4 (57). - С. 28-34.

  • Токсичний вплив глутамату натрію на живий організм (огляд літератури) / Руцька А.В., Гецько Н.В., Криницька І.Я. // Медична та клінічна хімія. - 2017. - № 1, т. 19. - С. 119-127.

  • Показники вільнорадикального окиснення в щурів за умови «пасивного тютюнокуріння» на тлі тривалого введення глутамату натрію у статевому і віковому аспектах / Руцька А.В., Криницька І.Я., Марущак М.І. // Медична та клінічна хімія. - 2017. - № 4, т. 19. - С. 115-122.