Попович Дарія Володимирівна

У 1986 році закінчила Тернопільський державний медичний інститут  за спеціальністю “Лікувальна справа”. 

В 2012 році закінчила ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет ім. І.Я.Горбачевського МОЗ України» за спеціальністю “Сестринська справа”.

Кандидат медичних наук з  1994 року. 

Кандидатська дисертація на тему:   «Гігієнічне обґрунтування режиму професійного навчання дівчат-підлітків в навчально-виробничому комбінаті по спеціальності швачка»  за спеціальністю  14.00.07 - гігієна

Вчене звання доцента присвоєно у  2004 році.

Доктор медичних наук з  2015 року.   

Докторська дисертація на тему:   «Системні порушення в патогенезі раннього і пізнього періодів травматичної хвороби та їх корекція» за спеціальністю 14.03.04 - патологічна фізіологія.

Вчене звання професора присвоєно у  2015 році.

Напрями наукових досліджень та сфера наукових інтересів: 

Є автором і співавтором понад 332 навчально-методичних і наукових публікацій, серед яких 4 патенти на корисну модель,  4 підручників, 6 посібників.

Під її керівництвом захищено одна дисертаційні роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.